Druk van de ketel

fallback
Buitenlandse bedrijven die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd, hebben een jaar uitstel gekregen om aan Sarbanes-Oxley te voldoen. De ervaringen in eigen land deden SEC-voorzitter William Donaldson ertoe overgaan de Europese bedrijven een jaar respijt te geven. De druk is van de ketel. Controllers en bestuurders hebben hun handen immers al vol aan de nieuwe boekhoudregels. 'Dit biedt wat extra tijd om de zaken nog eens te controleren', aldus een woordvoerder van KPN in Trouw.

Het beloofde een druk jaar te worden voor de controllers van beursgenoteerde ondernemingen. Het jaar 2005 zou immers het jaar worden van de implementatie van nieuwe boekhoudregels IFRS en voor de in Amerika genoteerde bedrijven ook van Sarbanes-Oxley. Die laatste groep heeft iets meer lucht gekregen.

De Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange Commission) heeft de Europese bedrijven namelijk een jaar uitstel gegeven. Pas vanaf 2006 moeten buitenlandse bedrijven met een notering in de VS voldoen aan Sarbanes-Oxley. In Nederland gaat het om ongeveer dertig bedrijven zoals Aegon, Ahold, ING, en Koninklijke olie.

Schandalen
De regels die in de Sarbanes-Oxley wet zijn opgenomen, moeten nieuwe financiële schandalen – zoals die rond Enron en Worldcom – voorkomen. De wet beslaat rapportageverplichtingen en legt de verantwoordelijkheid voor de nakoming daarvan bij bedrijfsbestuurders. Europese ondernemingen protesteren al sinds de eerste voorstellen 2002 tegen de wet. Het voldoen aan de uitgebreide rapportage-eis over de effectiviteit van financiële verslaggevingprocedures, vereist immers veel tijd van bestuurders en controllers.

Dat ervoeren de Amerikaanse beursfondsen al bij het opstellen van hun jaarverslag over 2004. Zij dienden toen voor het eerst rekenschap te geven van hun financiële controle. De ervaringen in eigen land waren aanleiding voor SEC-voorzitter William Donaldson de Europese bedrijven een jaar respijt te geven.

Extra tijd
Volgens VNO-NCW secretaris Martin Noordzij is het uitstel voor Nederlandse ondernemingen niet noodzakelijk. ‘De meeste Nederlandse bedrijven hebben hun zaken op dit punt al goed voor elkaar. Het zijn waarschijnlijk enkele bedrijven geweest uit andere Europese landen die het uitstel nodig hebben’, stelde hij onlangs in het Financieele Dagblad.

KPN – een van de Nederlandse bedrijven die ook aan de Amerikaanse beurs is genoteerd – is het daar niet mee eens. ‘We zijn een heel eind op weg met de invoering van Sarbanes-Oxley. Maar dit biedt wel wat extra tijd om de zaken nog eens te controleren’, liet een woordvoerder aan Trouw weten.

Gerelateerde artikelen