Drs. G. van der Veen nieuwe directeurgeneraal CBS

fallback
De ministerraad heeft op voordracht van de minister van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van de heer drs. G. (Gosse) van der Veen (45) tot nieuwe directeur-generaal van het CBS.

Hij zal in het najaar in dienst treden van het CBS en volgt per 1 januari 2004 de huidige DG, de heer Van Noort, op die gebruik maakt van de FPU. De voordracht door de minister van EZ is gebaseerd op een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Statistiek. De Ondernemingsraad van het CBS heeft positief geadviseerd over de benoeming.

Vanaf 1995 is de heer Van der Veen griffier van de Staten van Friesland en
tevens directeur Centrale Eenheden geweest. Sinds de invoering van het
dualisme bij de provincie bekleedt de heer Van der Veen de functie van
algemeen-directeur/secretaris.