Drijvende krachten voor de Nederlandse economie

fallback
Financiën en verzekeringen komende vijf jaar drijvende kracht nederlandse economie.

De Nederlandse topmanagers
Meer dan de helft verwacht dat de economische positie van zijn/haar bedrijf het komende jaar zal versterken. Bijna de helft zegt bij winstdaling het eerst te snijden in de budgetten voor Human Resources en Trainingen, terwijl Research & Development en Customer Service buiten schot blijven. Bijna tweederde is van mening dat de Duitse economie de komende drie jaar de sterkste groei zal vertonen. Bijna de helft denkt dat de financiële & verzekeringsbranche en de algemene industrie de komende vijf jaar de motor van de Nederlandse economie zullen zijn. Dit zijn enkele bevindingen uit de dertiende editie van de UPS Europe Business Monitor, een jaarlijks terugkerend onderzoek dat UPS laat uitvoeren onder 1.453 topmanagers van Europa’s top 15.000 bedrijven, over een verscheidenheid aan onderwerpen die invloed hebben op het zakenleven.

Terugblik en vooruitzichten
Evenals vorig jaar is de Nederlandse manager in vergelijking met zijn Europese collega erg negatief over de economische positie van zijn/haar bedrijf. Slechts 26% van hen zegt dat de economische positie dit jaar is verbeterd tegenover 29% in de 2002 editie van de UPS Europe Business Monitor. Gemiddeld zijn de Europese topmanagers positiever dan het vorige jaar (40% t.o.v. 32%). Vooral Spaanse en Britse bedrijven zeggen een sterkere economische positie te hebben dan twaalf maanden geleden, met respectievelijk 53% en 51%. Ondanks de negatieve stemming over het afgelopen jaar, is het aantal Nederlandse managers dat een verbetering voorspelt voor de komende twaalf maanden hoger dan vorig jaar. Meer dan de helft (57%) denkt dat de economische positie van hun bedrijf het komende jaar zal verbeteren tegenover 46% die dat het afgelopen jaar aangaf. Op Europees niveau doet zich dezelfde verschuiving voor, 59% van de Europese topmanagers is positief gestemd t.o.v. 50% vorig jaar.

Ondanks de positieve verwachtingen voor het komende jaar ziet het er voor de werknemers nog steeds niet erg rooskleuring uit. Waar het afgelopen jaar nog 24% van de Nederlandse topmanagers plannen had om hun personeel in 2003 uit te breiden, is dat dit jaar geslonken tot 14%. De helft denkt dat de werkgelegenheid binnen hun bedrijf gelijk zal blijven. Een iets lager percentage, 33% t.o.v. 39% vorig jaar, zegt dat het aantal werknemers zal afnemen. Op Europees niveau zijn de vooruitzichten nauwelijks veranderd vergeleken met vorig jaar. Slechts 20% van de Europese managers verwacht een toename van hun personeel, de helft denkt dat het gelijk zal blijven en 28% denkt hun personeelsbestand in te zullen krimpen.

De klant blijft koning
Wat de Nederlandse manager betreft liggen de budgetten voor Human Resources en Training het meest onder vuur als de bedrijfswinst zou dalen. In Nederland doen de marketingafdelingen het in vergelijking met de rest van Europa niet slecht. 29% van de Nederlandse managers wil hier indien nodig op bezuinigen, tegenover meer dan één derde (36%) van de Europese topmanagers. In heel Europa hebben Customer Service-afdelingen het minst te vrezen van winstdalingen. Naast Customer Service noemt de Nederlandse manager, de afdeling R&D het minst, voor de rest van Europa is dat de IT-afdeling.

Spanje de meeste groei
Voor het zesde achtereenvolgende jaar (sinds 1998) zeggen de Europese topmanagers dat ze van Spanje de sterkste economische groei verwachten. Ook dit jaar ziet meer dan de helft (53%) het grootste potentieel voor Spanje voor de komende drie jaar. De enige afwijkende landen hierbij zijn Nederland, dat het meeste vertrouwen heeft in de Duitse economie en Groot Brittannië – dat de sterkste groei in eigen land verwacht. De Britse managers staan voor de rest van Europa pas als tweede op de lijst van landen waarvan sterke economische groei verwacht wordt. En waar de afgelopen jaren Frankrijk op een derde plaats stond, is deze nu ingenomen door Duitsland.

Motor van de economie
Ondanks de huidige negatieve tendens in de IT- en Telecomsector, verwacht één derde (33%) van de Europese topmanagers dat de IT- en Telecombranche de komende vijf jaar de motor zal zijn van de nationale economie. De Nederlandse topmanager is hierbij een uitzondering: 44% verwacht dat de financiële & verzekeringsbranche de drijvende kracht achter de nationale economie zal zijn, iets meer dan de algemene industrie die volgt met 43%. De Britse manager sluit zich wat financiën & verzekering aan bij de Nederlandse manager, meer dan de helft van hen (53%) verwacht dat deze sector de belangrijkste van de Britse economie zal zijn. Opvallend laag is de verwachting van de rol die de energiesector zal spelen, slechts 13% van de Europese topmanagers ziet deze sector als motor van de economie voor de komende vijf jaar.

Gerelateerde artikelen