Drie nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

Overheid gaat sluiproutes via allerlei belastingstelsels afsluiten.

Het Ministerie van Financiën bereidt drie maatregelen voor tegen belastingontwijking. Het gaat om het bestrijden van belastingontwijking die plaatsvindt via zogenoemde mismatches. Dit zijn structuren waarmee bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van verschillen tussen belastingstelsels van landen.

De eerste is het wetsvoorstel Tegengaan mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel, dat deze vorm van belastingontwijking wil voorkomen. De maatregel levert structureel 173 miljoen euro per jaar op.

Het tweede wetsvoorstel regelt de verdere invulling van de belastingplichtmaatregel voor zogenoemde omgekeerde hybride lichamen. Vanaf 1 januari 2020 zijn de hybridemismatchmaatregelen uit het wetsvoorstel ATAD2 ingegaan. Deze maatregelen voorkomen dat internationaal opererende ondernemingen kunnen inspelen op verschillen tussen de vennootschapsbelastingstelsels van landen. Deze zogenoemde hybridemismatches zorgen er bijvoorbeeld voor dat een betaling aftrekbaar is, maar nergens wordt belast, of dat één betaling meerdere malen aftrekbaar is.

Het meest bekende voorbeeld van een hybridemismatch is de CV/BV-structuur, ook wel de ‘spaarpot op zee’ genoemd. De al in werking getreden maatregelen heffen de gevolgen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels op.

Met het wetsvoorstel wordt ook de oorzaak van deze mismatches verder aangepakt. In ATAD2 is daarvoor al een belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen opgenomen, die vanaf 2022 in werking treedt. Deze maatregel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat deze belastingplichtmaatregel wordt ingepast in de systematiek van de vennootschapsbelasting, bronbelasting en dividendbelasting.

De derde maatregel gaat over aanpassingen in het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen. Internationaal gezien is het huidige Nederlandse kwalificatiebeleid van bepaalde rechtsvormen nu nog afwijkend. Met de voorgestelde maatregel ‘aanpassingen van het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen’ wordt de oorzaak van hybride mismatches nog verder aangepakt.

De drie maatregelen zijn open voor internetconsultatie tot 2 april.