Drempels lager voor zorgsector

De Mededingingswet bepaalt dat fusies, overnames en joint ventures ter goedkeuring moeten worden gemeld bij de NMa als de ondernemingen bepaalde omzetdrempels overschrijden.

Per 1 januari zijn de drempels verlaagd voor de zorgsector. Er bestaat vanaf die datum een meldingsplicht voor een concentratie tussen zorginstellingen als:

1. De instellingen gezamenlijk in het afgelopen kalenderjaar in totaal meer dan 55 miljoen euro omzet hebben gerealiseerd.

2. Minstens twee van de betrokken instellingen meer dan 10 miljoen euro omzet in Nederland hebben gerealiseerd.

Instellingen die zowel zorg als andere economische activiteiten verrichten, vallen hier ook onder. Om te voorkomen dat instellingen die slechts weinig zorg aanbieden (bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven die voor een klein deel huishoudelijke verzorging aanbieden), ook onder deze regeling vallen, is er een derde drempel toegevoegd.

Een concentratie moet pas worden aangemeld als ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder afzonderlijk meer dan 5,5 miljoen euro van de omzet uit zorgactiviteiten hebben behaald.

Het is een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de algemene drempels voor concentraties, die liggen op 113,45 miljoen euro omzet gezamenlijk en 30 miljoen euro in Nederland. Voornoemde algemene drempels blijven ongewijzigd van kracht voor concentraties in andere sectoren.

BRON: Tijdschrift Financieel Management ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen