Download nu Tijdschrift Financieel management nr.4, 2011 – Finance & IT Special

Bij veel organisaties is ICT tegenwoordig het hart van hun dienstverlening. Voor ondersteunende processen is het al helemaal niet meer weg te denken. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Voor Financials die belast zijn met het inrichten en optimaliseren van informatiestromen binnen organisaties is ICTinrichting dan ook een uitdaging die hen dagelijks volop bezig houdt.

Afgelopen jaar spraken wij verschillende hoogleraren in informatiemanagement en technologie over ICT-inrichting en beheersing. In deze interviews, die samengevat in dit nummer terug te vinden zijn, werden de dilemma’s duidelijk waar (financieel) bestuurders voor staan in hun organisaties op ICT-gebied.

‘Enterprise Governance of IT’ gaat over het implementeren van processen en structuren door een organisatie heen, die zowel de business als IT in staat stellen hun verantwoordelijkheden waar te maken. Daarbij is het belangrijk dat IT vanuit de business moet komen. Daarvoor is alignment nodig tussen IT en de business. Het vergroten van kennis op elkaars vakgebieden is noodzakelijk om de cultuurkloof te dichten.

Investeren in IT is een andere uitdaging waar bestuurders voor staan. SIG (Software Improvement Group) biedt hiervoor in deze IT Special een aantal praktische handvatten en modellen. Uit hun onderzoek blijkt in ieder geval dat niks doen vrijwel nooit een aantrekkelijke optie is.

Uitdagend is ook het feit dat het ERP- en ICT-landschap van organisaties de laatste jaren in een continue veranderstroom terecht is gekomen. Professor Hans Wortmann stelt dat ondernemingen zich moeten realiseren dat ze eigenlijk in een soort permanente verbouwing zitten. Hiervoor is het noodzakelijk om een verschuiving te maken van project naar programma georiënteerde ICT.

Het mooie is dat we in de praktijkverhalen in dit nummer terugzien dat Financials al volop bezig zijn met dergelijke best practices voor ICT-inrichting. Zo heeft Joep van Halder, Hoofd Finance & Control bij Amphia Ziekenhuis, bij de ERP-implementatie in zijn organisatie klankbordgroepen met kerngebruikers ingericht om te prioritiseren welke informatie ze wel en niet uit het systeem gaan genereren; een mooi staaltje ‘Enterprise Governance of IT’.

Bij ingenieursbureau Movares spraken we met de bedrijfscontrollers en ICT-manager die gezamenlijk voorafgaand aan hun recente BI-tool implementatie een uitgekristalliseerde lijst met eisen en wensen opstelde. Daarmee hadden ze het perfecte document ontwikkeld om gezamenlijk tot goede beslissingen te komen.

We kijken in deze Finance & IT Special ook naar de zachtere kanten van ICT-gerelateerde topics. Forecasting goeroe Steve Morlidge geeft bijvoorbeeld aan dat technologie weliswaar noodzakelijk is voor een adequaat forecastingproces, maar dat de echte sleutel zit in het gedrag van de mensen die ermee werken. En hoe komt het toch dat managementrapportages vaak niet of onvoldoende gebruikt worden? Ook hier liggen organisatorische barrières aan ten grondslag; in een praktische checklist vindt u de 10 meest voorkomende van deze obstakels.

Ook wij als uitgever van vakbladen en websites proberen ons businessmodel te upgraden met ICT. Zo hebben wij, geïnspireerd door het boekje ‘Online of flatline’ van de hoofdredacteuren van ICT-titel Computable, internet leidend gemaakt in ons uitgeversmodel. Het zou dus kunnen dat uw verhalen uit dit nummer al online bent tegengekomen. Wij publiceren – vanuit de gedachte dat online de gebruiker beslist – alleen nog de best gelezen of meest spraakmakende verhalen door in print. Ook maken wij volop gebruik van de input van finance professionals die online actief zijn.

Een voorbeeld is de recente rondetafelsessie met leden van de LinkedIn-groep Finance Professionals Netherlands over ‘het beste softwarepakket voor uw financiële administratie’. Deze discussie is online begonnen en heeft dus nu een ‘live’ vervolg gekregen. Het verslag leest u op pagina 24. Niet geheel verassend kwam er op de vraag wat het beste softwarepakket is niet één antwoord uit de bus rollen, maar wel vele inzichten die u kunnen helpen uw permanente verbouwing strakker, beter en efficiënter te laten verlopen.

Gerelateerde artikelen