Download nu het Jaarboek Credit Management 2012

Het gaat het creditmanagement vakgebied voor de wind. De financiële en economische crisis hebben bedrijven gedwongen om strakker dan ooit te sturen op hun cashflows, waarvan debiteuren vaak de belangrijkste is. Slimme creditmanagers hebben van deze focus op cash geprofiteerd om zichzelf en hun discipline op de kaart te zetten binnen hun organisaties.

Dit betekent geenszins dat de race gelopen is. Voortdurende aandacht en commitment zijn nodig van creditmanagers anno 2012 om de business ter zijde te staan in het optimaliseren van werkkapitaal, marges en kosten. Door hun successen zichtbaar te maken in de business, zal de strategische waarde van creditmanagement steeds evidenter worden.

In dit Jaarboek vindt u de cases van de zes genomineerden voor de Credit Management Award 2012. Allen hebben lovenswaardige prestaties geleverd in de verdere doorontwikkeling van hun vakgebied. Hun cases dienen ter inspiratie voor een ieder die solide en innovatief creditmanagement hoog in het vaandel heeft staan.

Gerelateerde artikelen