Doorlopend toezicht op bestuur bedrijven

Minister Hirsch Balin van Justitie wil dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven onder doorlopend en repressief toezicht komt te staan om fraude beter te kunnen bestrijden. Hierover schreef zij een brief aan de Autoriteit Financiële Markten, Kamers van Koophandel, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en notarissen.

Balin wil het nieuwe toezicht vanaf 2010 invoeren. Het doorlopende toezicht komt in de plaats van de huidige praktijk, waarin de oprichter van een onderneming vóór oprichting verplicht een verklaring van geen bezwaar moet aanvragen bij het Ministerie van Justitie.

Met de huidige regeling ligt het accent nog teveel op preventief toezicht en wordt de onderneming op latere momenten niet meer getoetst. Deze controle vooraf, blijkt niet effectief te werken in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

In de nieuwe opzet worden bedrijven, en ook stichtingen, na bestuurswisselingen steeds opnieuw door Justitie onder de loep genomen. Bij potentieel misbruik volgt een melding. Daarmee wordt beoogd het misbruik van rechtspersonen (beter) te herkennen en te bestrijden.

Gerelateerde artikelen