Doorgestorte en voorgeschoten gelden niet aftrekbaar geacht

Als een DGA geld verstrekt aan de bv komen eventuele verliezen op de verstrekte bedragen niet voor rekening van de bv.

Immers, de bv fungeert in dit geval slechts als kassier. 
 
In een zaak voor de Rechtbank Gelderland tussen een bv en de belastingdienst ging het in essentie om het volgende probleem. 
 
In de aangifte nam een bv een voorziening op voor de overdracht van certificaten van aandelen en een gecedeerde vordering, een voorziening in verband met oninbaarheid van bedragen die waren overgemaakt aan andere bv’s en een verlies op een effectenportefeuille. De belastingdienst weigerde de betreffende bedragen als aftrekpost te accepteren.
 
De Rechtbank acht die weigering terecht. De bv kon volgens de rechtbank niet aannemelijk maken dat zij gelden had uitgeleend. Ze werd weliswaar ‘lender’ genoemd in de overeenkomst, maar de bedragen waren in werkelijkheid, zo was af te leiden uit de omschrijvingen bij de overboekingen doorgestorte en voorgeschoten bedragen. Bovendien had de bv nagelaten garanties af te geven ten aanzien van de overdracht van de certificaten van aandelen.
 
Ook het verlies van ruim € 1,5 miljoen op de betreffende effectenportefeuille was niet aftrekbaar, want de bv kon niet bewijzen dat zij voor eigen rekening en risico had gehandeld in effecten. Het voornaamste doel van de door de dga gevolgde werkwijze was volgens de rechter de in privé geleden verliezen op aandelentransacties ten laste van de belastbare winst van de bv te brengen.
 
Meer details via Rechtbank Gelderland, 10 mei 2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:2493 

Gerelateerde artikelen