Doeltreffende finance-aanpak voor de snelle groeiers

Snel groeiende organisaties kennen veel uitdagingen. Het is moeilijk om het juiste talent te vinden. Maar het is nog moeilijker om genoeg van dat juiste talent te behouden. Snelle groei helpt bij het binnenhalen van talent, maar het trekt ook de concurrentie aan. Hoe zorgen organisaties er nu voor dat ze voorop blijven lopen en hun groei vast blijven houden? En wat is de rol van de CFO hierbij?

Door Robêrt de Gier 
 
Om te blijven groeien zijn investeringen nodig in productie, marketing én productontwikkeling, of in overnames van andere bedrijven. Daarnaast is het belangrijk dat het management altijd op zoek is naar nieuwe kansen en nieuwe terreinen om te ontginnen. Waarbij de CFO ervoor zorgt dat de groei ook duurzaam is. De uitdagingen liggen daarbij vooral op de volgende vier vlakken: cashflow, financiering, risk management en fiscaal management. 

1. Cashflow
Cash is King! Zeker voor relatief jonge en snel groeiende organisaties. De meer gevestigde bedrijven hebben vaak al cash-reserves liggen, of solide cashflows vanuit hun bestaande business, waarmee ze een groeiend nieuw bedrijfsonderdeel kunnen ondersteunen. Voor een jonge startup is het vaak lastiger om de balans te vinden tussen de inkomende en uitgaande cashflow. Inkomsten moeten meestal meteen gebruikt worden om leveranciers te betalen. Terwijl het vaak lang duurt voordat de eigen facturen betaald worden. Bij snelle groei heeft dit een grote impact op het werkkapitaal.
Daarnaast realiseren snel groeiende bedrijven hun ambities vaak op internationaal vlak. Ze produceren op goedkopere locaties of verkopen in internationaal aantrekkelijke markten. Dit maakt het steeds moeilijker om het werkkapitaal en de cashflows te managen. Je hebt dan te maken met andere culturen, ander betalingsgedrag, valuta effecten en afwijkende wetgevingen. Dit alles draagt allemaal bij aan complexere geldstomen. 
Het is daarom van essentieel belang om het “order to cash” proces op mondiaal niveau te organiseren en standaardiseren. . Dit biedt het inzicht en de voorspelbaarheid die nodig zijn om ervoor te zorgen dat groeiende organisaties gezond blijven. 
2. Financiering
Vergeet traditionele geldbronnen wanneer u snelle groei wilt financieren. De directe cashflows, EBITDA en DSO zitten vaak op een dusdanig niveau dat de rentetarieven hierdoor onmogelijk hoog zouden worden. 
KPI’s voor nieuwe klanten, klanttevredenheid en/of online bezoeken zijn echter aantrekkelijk voor een ander type investeerder. Door u te richten op crowdfunding, invoice financing en private equity krijgt u hoogstwaarschijnlijk eerder de investeringen die nodig zijn voor het realiseren van de gewenste kritische massa. 

3. Risk management
Het bedrijf groeit. Nieuwe vestigingen worden geopend, nieuwe mensen worden aangenomen. De nieuwe vestigingen zijn misschien eerst klein en hebben beperkte mogelijkheden om controles in te bouwen. Ze doen alles voornamelijk via Excel. Daarnaast worden processen dagelijks (op)nieuw uitgevonden om maar te blijven aansluiten bij de nieuwe realiteit. 
Dit maakt een goede controle heel moeilijk. Want wat gebeurt er nu echt? Hoe winstgevend zijn die nieuwe vestigingen precies? Het is cruciaal dat de juiste informatie wordt gegenereerd om aan de eisen van zowel de externe stakeholders als het management te voldoen. Informatie die betrouwbaar en gestructureerd is. 
4. Fiscaal management
Dit onderwerp heeft in de loop der jaren al geleid tot veel discussies, aangewakkerd door grote multinationals die er door allerlei slimme constructies voor zorgen dat ze hun belastingbetalingen minimaliseren. We kennen allemaal de voorbeelden. Daarom is er tegenwoordig meer behoefte aan volledige transparantie bij multinationals. 
Wat verdienen ze? Waar betalen ze hun belasting? Hoeveel betalen ze? Wanneer gaat belastingoptimalisatie over in belastingontduiking? En bepaalt de wet dit, of het publiek? Het antwoord is: beide. Maar een bedrijf heeft geen veroordeling op basis van de wet nodig om schuldig te zijn in de ogen van het publiek. Het is dus van groot belang om te zorgen voor de vereiste transparantie. 
Wat te doen?
Hoe kan de financieel manager van een snel groeiend bedrijf al deze uitdagingen succesvol managen? Wat is nodig om controle te bereiken? En tegelijkertijd de veelbelovende groei te stimuleren én te zorgen voor schaalbaarheid?
Daarvoor is realtime inzicht nodig in de financiële status van het bedrijf. Inzicht waarbij er geen discussies of verkeerde interpretaties mogelijk zijn. Alleen dan kan de financieel manager er zeker van zijn dat de organisatie snel kan handelen, welke uitdaging of kans zich ook voordoet. Om dit te bereiken is standaardisatie nodig. En dat is weer de basis voor het succesvol automatiseren van zo veel mogelijk bedrijfsprocessen die geen waarde toevoegen. Het zorgt ervoor dat de gehele organisatie op dezelfde manier werkt en informatie deelt. Hierdoor wordt het ook weer gemakkelijker om de gegenereerde informatie te verzamelen en te analyseren. Standaardisatie betekent snelheid, en dat is waar alle groeiende bedrijven zich op dit moment op zouden moeten richten. Reageer snel, anders haalt iemand je zomaar in. 
Helaas lijkt de standaardisatie-aanpak haaks te staan op de ondernemende geest van de snelle groeiers. En dat is nu precies waar de echte uitdaging ligt voor de CFO in een snel groeiende organisatie. Hoe kan hij/zij de processen en structuren opzetten die ervoor zorgen dat hij/zij exact weet wat er in het bedrijf gebeurt? Zonder dat dat leidt tot het soort bureaucratie dat ondernemerschap in de kiem smoort. Zonder dat het de organisatie vertraagt, en daadkracht weghaalt bij de mensen met goede ideeën. Zonder dat het zorgt voor risico-evaluaties die zo lang duren dat niemand ooit nog enig risico kan creëren omdat de kans simpelweg alweer vervlogen is.
Waar te beginnen?
Veel vraagtekens. Maar waar begint u dan? Dat is de cruciale vraag. Denk aan diverse processen op één locatie, of één proces voor de hele organisatie. Het is beide mogelijk. Mijn suggestie is om op zoek te gaan naar de operationele of financiële processen die het meest lijken te lijden onder het gebrek aan transparantie of discussie over de data. 
Ga dan om tafel met de belangrijkste stakeholders en bedenk hoe de processen er in een ideale situatie uit zouden zien. Met één ding in gedachten: eenvoud. Denk lean. En verander iets of voeg iets toe aan uw bedrijfssoftware als het niet in staat is om uw doel te ondersteunen. Met zo weinig mogelijk menselijke interactie, waarbij activiteiten die geen waarde toevoegen zo veel mogelijk worden afgehandeld door het IT-systeem. 
Breng het concept vervolgens in de praktijk, meet de impact en deel de resultaten. Gebruik het als de drijvende kracht om verandering in gang te zetten als andere processen tot hoofdpijn leiden. Standaardiseer de manier van werken, stap voor stap. Zo zorgt u ervoor dat uw mensen tijd overhouden om te doen waar ze echt goed in zijn. Het creëren van klantwaarde, het voortstuwen van het bedrijf, en het genereren van de data die u nodig heeft om uw bedrijf moeiteloos aan te sturen. 
Robêrt de Gier is Finance Director bij  Exact Business solutions
 

Gerelateerde artikelen