Doe de CFO test, hoe scoort u?

Steeds meer bedrijven hebben de neiging op hun financiële functie het stempel CFO te plakken, terwijl het bijvoorbeeld in de praktijk vaak nog steeds gaat om de functie van financieel manager. Helemaal niet erg, maar wildgroei ligt op de loer.

Tijd voor een test, waarmee u zelf kunt vaststellen of u, dan wel uw financiële collega, aan de criteria voor een ‘full fledged’ CFO voldoet; u zult zien dat daarvoor een breed palet aan taken is vereist, dat verder reikt dan louter financiële kwesties en het zo nu en dan meewerken aan een overname. Moet u na de tekst concluderen, dat u niet in aanmerking komt voor het etiket CFO? Geen schande, want uit diverse onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld een financieel manager binnen bedrijven even zoveel waardering oogst als een chief financial officer. Bovendien, wat niet is kan nog komen: bent u bijvoorbeeld controller, treasurer of financieel directeur, de functie van chief financial officer ligt altijd in het verschiet.

Dus, leg uzelf even langs de onderstaande meetlat, en beantwoord in vier categorieën of u aan de gegeven taakomschrijving voldoet (zet een kruisje als dat het geval is en laat het open als dat niet zo is). Tel vervolgens de bijbehorende punten bij elkaar op en beoordeel zelf of u zich CFO mag noemen (de vragen zijn deels afkomstig vanuit het boek ‘Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies’ van Tom Copeland, Tim Koller en Jack Murrin).


I Waardecreatie

 • U evalueert continu het waardepotentieel van plannen om bestaande bedrijfsactiviteiten te optimaliseren; 3 punten
 • U stelt de onderneming in staat zich op essentiële zaken te richten door u A) telkens af te vragen waardoor en waarom de onderneming presteert zoals ze presteert en B) externe referentiepunten (‘best practice benchmarks’) voor waardecreatie te verschaffen (bijvoorbeeld: wat zijn we waard als we nu verkocht zouden worden?); 4 punten
 • U bent een klankbord voor de CEO en divisie-directeuren als het gaat om cruciale beslissingen; 3 punten
 • U stelt financiële doelstellingen vast en ontwikkelt systemen om de prestaties van de onderneming te meten ten opzichte van die doelstellingen. 3 punten
 • U maakt overzichten van groeimogelijkheden op markten die nauw gerelateerd zijn aan de bestaande markten van de onderneming; 3 punten
 • U stelt vast welke vaardigheden, kwaliteiten en eigenschappen binnen de onderneming aanwezig zijn om groeimogelijkheden te benutten en u stelt schema’s op om eventuele leemtes hierin op te vullen; 3 punten
 • U ontwikkelt ‘business cases’ waarin investeringsvoorstellen zowel bedrijfsmatig als financieel worden geëvalueerd; 3 punten
 • Tot uw takenpakket behoren zowel het plannen als het uitvoeren van grote transacties om de ondernemingstrategieën te realiseren. 3 punten

II Ontwikkeling van de financiële strategie

 • U bent verantwoordelijk voor een dividendbeleid en een kapitaalstructuur die aandeelhouderswaarde creëert; 9 punten
 • U ontwerpt en beheert een communicatiestrategie die de kernpunten uit de ondernemingsplannen en prestaties van de onderneming onder de aandacht brengt van beleggers en andere financiële actoren; 8 punten
 • U voert de onderhandelingen over alle grote financiële transacties, inclusief het lenen van additioneel kapitaal, aandelenemissies en het inkopen van eigen aandelen. 8 punten

__________________________________________________________________________________
CFO Ready na 5 dagen Strategisch Financieel Management | 35 PE punten
Wilt u als financieel vakman groeien in uw rol als strategisch partner? Zoekt u naar het juiste gereedschap om te sparren met de CEO? Volg dan deze unieke vijfdaagse masterclass. Ontvang perfect inzicht in strategisch financieel management en ontdek wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Klik hier voor informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
III Ontwerpt en bestuurt processen die voorzien in de juiste informatie

 • U coördineert de samenstelling van korte termijn bedrijfsbudgetten; 7 punten
 • U ontwikkelt prestatie-indicatoren voor alle divisies; 6 punten
 • U zorgt ervoor dat de divisies beschikken over adequate management controle instrumenten; 6 punten
 • U evalueert de prestaties van de divisies in samenwerking met de CEO en de divisiedirecties. 6 punten

IV Managen van financiële taken

 • U zorgt ervoor dat aan alle externe verslaggevingvereisten wordt voldaan; 5 punten
 • U stelt controle-instrumenten vast die ervoor zorgen dat de activa (zoals die op de balans staan) niet eroderen; 3 punten
 • U draagt zorg voor een cash management systeem en debiteuren en crediteuren beheer dat zowel efficiënt is als integer; 3 punten
 • U zorgt ervoor dat de verplichtingen aan de fiscus op tijd en correct worden voldaan; 3 punten
 • U onderzoekt mogelijkheden om de effectieve belastingdruk van de onderneming te verlagen; 3 punten
 • U onderhoudt een hechte relatie met de huisbankier(s) van de onderneming; 3 punten
 • U beheert de pensioenfondsen van de onderneming; 3 punten
 • U bestuurt en beheert het risico management systeem. 3 punten

Tel de behaalde punten (in vet) bij elkaar op en stel vast of u door het leven mag gaan als chief financial officer (CFO).

Totaal aantal punten: minder dan 55: Helaas, u mag zich geen CFO noemen. Dat is helemaal niet erg, maar een andere functieomschrijving ligt voor de hand. Scoort u bijvoorbeeld sterk in 2. Financial management, dan zou de omschrijving financieel directeur mogelijk beter bij u passen.

Totaal aantal punten: tussen de 55 en 70 OF Totaal aantal punten: minder dan 65 én in minder dan de vier categorieën wordt minimaal 10 gescoord
Helaas, ook u bent geen echte CFO, hoewel u zeker in de buurt komt. Toch ligt een andere functieomschrijving voor de hand.

Totaal aantal totaal punten: meer dan 65 EN In elk van de vier categorieën wordt minimaal 10 gescoord:
Gefeliciteerd, u hebt recht op de titel van chief financial officer. U mag zichzelf een zogeheten ‘full fledged’ CFO noemen. Aan de hand van uw score kunt u vaststellen dat u een evenwichtige verdeling vervult wat betreft verantwoordelijkheden, functies en rollen in de vier categorieën.

Door Koen Perik

Gerelateerde artikelen