DNB ziet economie inzakken door pandemie

Vooral in 2023 zal er van de groei vrijwel niets meer overblijven.

De pandemie ontwikkelt zich zodanig dat substantiële contactbeperkende maatregelen worden aangescherpt en tot eind 2022 nodig blijven. Daarna worden ze geleidelijk afgebouwd.

Dat staat in een alternatief scenario dat De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opgesteld over de economische ontwikkeling. In dat scenario zou de groei van het bruto binnenlands product (bbp) volgend jaar ruim 2 procentpunt lager kunnen liggen dan waar de bank tot voor kort vanuit ging. De groei zou dan uitkomen op 1,4 procent.

In een tweede scenario dat DNB heeft ontwikkeld in reactie op de oplevende pandemie zijn de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt langdurig verhoogd, met aanhoudende aanbodverstoringen en een sterkere loon-prijsspiraal. De Nederlandse inflatie loopt in dat scenario op naar circa 4 procent in 2022 en 2023.

De groei van het bruto binnenlands product zal in die jaren die gemiddeld 1 procentpunt per jaar lager zijn dan in de basisraming. De bank gaat er nog steeds vanuit dat de groei dit jaar uitkomt op 4,5 procent. In de halfjaarlijkse raming staat nog steeds dat het economische herstel volgend jaar 3,6 procent gaat worden en 1,7 procent in 2023. Die cijfers lijken echter nu al achterhaald, geeft DNB toe.

“De raming voor de komende jaren is opgesteld op een moment van grote onzekerheid”, tekent DNB aan. “Daarnaast hebben we geen rekening kunnen houden met de recent aangekondigde lockdown, noch met het nieuwe coalitieakkoord.”

De recent aangekondigde lockdown zal de economische groei op korte termijn drukken, verwacht de bank. “Veel bedrijven en instellingen zijn weer hard geraakt door de gevolgen van nieuwe contactbeperkende maatregelen. Het is ook niet uitgesloten dat besmettingsgolven in de toekomst regelmatig blijven terugkeren.”

“Dat betekent dat we moeten leren leven met corona. Dit vereist nadere reflectie over de inrichting van de economie en de samenleving, zodat omvangrijke steunmaatregelen van de overheid niet langer noodzakelijk en vanzelfsprekend zijn. Deze leggen immers een groot beslag op de overheidsfinanciën en verstoren op den duur een gezonde economische dynamiek.”

Voor zover steunmaatregelen nodig blijven, dienen deze zich te richten op de sectoren die geen handelingsperspectief hebben en hard geraakt worden door de contactbeperkende maatregelen, stelt DNB verder.

De bank waarschuwt voor een automatische prijscompensatie bij een oplopende inflatie. Die is ongewenst, want die zou de inflatie verder aanwakkeren. De knellende arbeidsmarkt moet worden aangepakt, vooral door meer arbeidsparticipatie en -mobiliteit.