DNB: Verzekeringssector klaar voor Solvency II

De Nederlandse verzekeraars zijn goed voorbereid op het nieuwe toezichtsraamwerk Solvency II. Dat stelde De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in de aanloop naar de invoering van het nieuwe toetsingskader die vanaf 2016 verplicht is.

Volgens DNB wezen ‘droogzwemoefeningen’ uit dat de gemiddelde solvabiliteitsratio van de Nederlandse verzekeringssector volgens de nieuwe regels ruim boven de wettelijke norm van 100 procent ligt. Ook de kwaliteit van het aanwezige kapitaal is over het algemeen goed.

Onder Solvency II worden, in tegenstelling tot onder Solvency I, de daadwerkelijke risico’s die bij een verzekeraar aanwezig zijn meegenomen in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Belangrijke uitgangspunten van het nieuwe kader zijn volgens DNB de invoering van risicogebaseerde kapitaaleisen en waardering van de balans op marktwaarde.

Bovendien versterkt Solvency II volgens DNB het risicobeheer van verzekeraars en zorgt het op Europees niveau voor meer harmonisatie. DNB spreekt van een stap richting een meer Europese markt met een gelijk speelveld.

Uiterlijk in 2017 volgen ook de Solvency II-cijfers op instellingsniveau. Dan zijn verzekeraars verplicht hun publieke rapportage onder Solvency II op te stellen. Het staat verzekeraars vrij in de tussentijd al met Solvency II-cijfers naar buiten te komen, zoals enkele beursgenoteerde verzekeraars al doen.

Het huidige Europese toezichtkader voor verzekeraars, Solvency I, dateert van 1973. Volgens DNB was deze nodig aan vervanging toe.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen