DNB: recessie op de loer door oorlog en inflatie

Als alles meevalt blijven we de komende jaren licht groeien.

De groei van de Nederlandse economie valt dit jaar waarschijnlijk nagenoeg stil als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de flink opgelopen inflatie. En daar blijft het mogelijk niet bij: in een donker scenario kan Nederland volgend jaar te maken krijgen met economische krimp

Hiervoor waarschuwt vandaag De Nederlandsche Bank (DNB) in nieuwe economische ramingen. Volgens hoofdeconoom Olaf Sleijpen van de centrale bank zorgt het conflict in Oekraïne er onder meer voor dat bedrijven en vooral huishoudens terughoudend zijn bij het doen van uitgaven.

Daarnaast worden internationale transportstromen geraakt en is het leven op tal van terreinen flink duurder geworden. Vooral de energieprijzen zijn hard opgelopen. Hierdoor wordt een deel van de huishoudens, met name de lagere inkomensgroepen, financieel zwaar getroffen.

De rekenmeesters bij DNB denken dat de economie dit jaar als geheel nog 2,8 procent groei kan laten zien. Dat lijkt veel, maar eigenlijk is dat percentage vooral te danken aan het snelle en krachtige herstel van vorig jaar dat doorwerkt in de cijfers. Economen noemen dit ook wel een overloopeffect. In de praktijk voorzien de kenners alleen voor het laatste kwartaal van dit jaar daadwerkelijk enige groei.

Vanaf eind dit jaar zou de economie wel weer kunnen aantrekken, met een groei van 1,5 procent volgend jaar en 1,7 procent in 2024. Tenminste als je uitgaat van de basisraming van DNB. Daarin is gerekend met een inflatie van 8,7 procent voor dit jaar, die daarnaar weer geleidelijk afneemt.

Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van de oorlog heeft DNB ook twee alternatieve scenario’s doorgerekend. In de minst erge van de twee blijven de energieprijzen en onzekerheid langer hoog, met meer druk op de wereldhandel. Dan zou de economie volgend jaar met 0,4 procent kunnen krimpen.

Het donkerste scenario houdt er rekening mee dat ook de toevoer van Russische energie naar Europa abrupt stopt, wat bij bedrijven zou leiden tot uitval van de productie. In dat geval volgt volgens DNB een recessie. Dan zou dit jaar nog sprake zijn van een lichte groei van 0,4 procent maar zou de economie volgend jaar met 1,5 procent krimpen.

Economen van Rabobank voorspelden vorige week al dat de Nederlandse economie later dit jaar in een milde economische recessie belandt. Ook bij het Centraal Planbureau (CPB) werd de dreiging van een recessie al eens aangestipt. Dat was bij de doorrekening van een somber scenario in maart. Die becijfering is inmiddels weer even geleden en de verwachte groeicijfers voor de economie zagen er toen nog beter uit dan het beeld dat DNB momenteel schetst.