DNB-president Knot: hoge inflatie blijft

Knot: ECB moet rente in juli verhogen
Knot pleit voor stevig ingrijpen in het rentebeleid.

De inflatie in de eurozone blijft nog wel even hoog, verwacht president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). De hoge prijsstijgingen worden namelijk niet alleen veroorzaakt door schokken als de hoge energieprijzen en tekorten aan materialen en producten als computerchips, maar ook door een hoge vraag naar producten en diensten. Dat leidt Knot af uit de meevallende groeicijfers van de Europese economieën, zei hij in een speech die hij in Denemarken gaf.

Ook voor het lopende kwartaal kan de groei nog gunstig uitpakken, bijvoorbeeld als gevolg van het toerisme in de zomerperiode. Op nog langere termijn is het moeilijker voorspellingen te doen, maar Knot ziet wel tekenen dat er een vertraging aankomt. Zo neemt de bedrijvigheid bij ondernemingen af en hebben huishoudens en bedrijven minder vertrouwen in de economie. “Maar zelf als deze vertraging er komt is dat op zichzelf staand niet voldoende om de inflatie naar ons doel over de middellange termijn te krijgen.”

Tegelijkertijd ziet Knot ook nog de nodige risico’s op een toename van de inflatie. Zo kunnen energie en voedsel langer duur blijven omdat de oorlog in Oekraïne niet snel beëindigd wordt. Daarnaast kunnen hogere lonen zorgen dat de inflatie verder oploopt omdat bedrijven de loonkosten weer doorberekenen in hun prijzen. Ten slotte kan een dalende euro ten opzichte van de dollar bepaalde zaken zoals olie en metalen flink duurder maken. Die worden namelijk in dollars verhandeld.

Vanwege al die zaken pleit Knot, die binnen de Europese Centrale Bank (ECB) als een havik bekendstaat, voor stevig ingrijpen in het rentebeleid. “Er is geen tijd om voorzichtig aan de rente te sleutelen. We moeten het nog altijd groeiende probleem van de aanhoudend hoge inflatie krachtig aanpakken.”

De ECB verhoogde bij zijn vorige beleidsvergadering de rente met 0,5 procentpunt. De verwachting is dat daar volgende week weer 0,5 procentpunt of wellicht zelfs 0,75 procentpunt bijkomt. Knot stelt voor de rente te blijven verhogen totdat de inflatieverwachting voor de middellange termijn op 2 procent uitkomt, het doelniveau dat de centrale bank heeft gesteld. Daarvoor moet de rente mogelijk hoger worden dan het zogeheten “neutrale niveau”. Bij die rentestand, die volgens de meeste economen tussen de 1 en 2 procent ligt, wordt de economie niet aangewakkerd maar ook niet gehinderd.

Gerelateerde artikelen