DNB lijdt fors verlies van 3,5 miljard euro (door gestegen rente)

De Hypotheekshop: grootste stijging rentes sinds kredietcrisis
Staat hoeft niet bij te springen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vorig jaar een verlies van €3,5 miljard geleden als gevolg van de sterk gestegen rente. Dit is een forse tegenvaller, die de buffers van de centrale bank flink aantast. De kerntaak van DNB, het zorgen voor prijsstabiliteit, komt echter niet in het geding, zo schrijft het ANP.

  • bezorgdheid over de verliezen en afkalvende buffers niet nodig
  • DNB hoeft onder huidige verwachtingen niet aan te kloppen bij de schatkist
  • Verliezen van Nederlandse centrale bank passen in internationale trend

De gestegen rente heeft twee negatieve effecten op DNB. Ten eerste betaalt de centrale bank nu meer rente aan banken die geld bij DNB stallen. Ten tweede zijn de obligaties die DNB in de afgelopen jaren massaal heeft opgekocht, niet meer gaan opleveren.

Het verlies van €3,5 miljard is grotendeels opgevangen door een eerder genomen voorziening voor financiële risico’s. Maar dan rest nog steeds een verlies van ruim €1,1 miljard euro. Dat gaat volgens DNB ten laste van kapitaal en reserves. Intussen kalven de buffers van de centrale bank flink af. Eind 2021 bedroegen die ruim 11 miljard euro. Daar is nu nog ruim 7 miljard euro van over.

Verlies valt mee

Toch is het volgens DNB niet nodig om bezorgd te zijn. De buffers zijn nog steeds groot genoeg om de komende jaren verliezen op te vangen. Daarmee zien de vooruitzichten er gunstiger uit dan eerder gecommuniceerd. Dit zou betekenen dat DNB niet bij de Staat hoeft aan te kloppen voor steun.

Andere centrale banken

Ook andere centrale banken hebben grote verliezen geleden. Bij de ECB was er vorig jaar een negatief resultaat van €7,9 miljard euro. Ook daar is het verlies grotendeels opgevangen door een voorziening, waardoor de ECB onder de streep €1,3 miljard euro tekort kwam. Eerder rapporteerde de Amerikaanse Federal Reserve al een recordverlies van zo’n $114 miljard.

Relatief hard getroffen

Topman Houben erkent dat DNB “relatief hard” is getroffen. Dit heeft te maken met het feit dat DNB tijdens de coronapandemie op grote schaal Nederlandse staatsobligaties heeft opgekocht, die een erg lage rente hadden. Houben benadrukt dat Nederland daar flink van heeft geprofiteerd. “Het is een grotere winst dat de economie goed draaiende is gehouden.”

Dividendbetaling

Door het verlies zal DNB de komende jaren geen dividend uitkeren aan de Nederlandse staat. Pas vanaf 2029 verwacht de centrale bank weer een positief resultaat neer te zetten.

DNB en corporate finance

De buffers van DNB zijn kleiner geworden, waardoor de centrale bank minder goed bestand is tegen toekomstige schokken. Belangrijk is daarbij hoe de rente en het monetaire beleid zich verder ontwikkelen. Het lopende beleid en de lopende verwachtingen kunnen de winstgevendheid van DNB de komende jaren verder onder druk zetten. Op termijn zullen bedrijven hun (her)financiering(skosten) opnieuw moeten beoordelen. De kans op een herfinanciering van schulden en verandering van de liquiditeitspositie zal veranderen.

Gerelateerde artikelen