DNB: Kredietverlening aan MKB minder sterk gedaald

In de eerste twee kwartalen van 2015 rapporteerden de Nederlandse grootbanken een minder sterke daling in de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

In de laatste twee kwartalen van 2014 nam de kredietverlening van grootbanken aan het MKB nog met 5.3 miljard euro af. In het eerste halfjaar van 2015 is deze afname beperkt tot 2.1 miljard euro. De afname zit met name bij de verstrekte kredieten groter dan 0,25 miljoen euro. Sinds het vierde kwartaal van 2014 rapporteerden de Nederlandse grootbanken namelijk een stijging – van in totaal 234 miljoen euro – in de verlening van kredieten tot 0,25 miljoen euro aan het MKB.

Bovendien is in het derde kwartaal van 2015 de vraag van het MKB naar kredietverlening toegenomen. Deze ontwikkeling is door een groep banken, met een netto gewogen marktaandeel van 51 procent, gerapporteerd. Gelijktijdig geven de banken aan dat hun acceptatiecriteria voor kredietverlening aan het MKB onveranderd zijn gebleven. Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB, een kwalitatieve enquête onder een representatieve groep banken.

De toegenomen vraag van het MKB naar krediet in het derde kwartaal van 2015 lijkt een voortzetting van het positievere sentiment dat in het tweede kwartaal al waarneembaar was. Toen was er volgens de banken voor de eerste keer in zes jaar geen afnemende vraag. De toenemende vraag naar kredietverlening van grote ondernemingen zette door en is daarmee nu ruim anderhalf jaar positief. Voor de komende drie maanden verwachten bijna alle Nederlandse banken (met een gewogen marktaandeel van 98 procent) dat de vraag naar kredietverlening vanuit het MKB zal blijven stijgen.

Gerelateerde artikelen