DNB checkt sanctiebeleid van banken

Gaan banken wel goed om met alle sanctiepakketten die er lopen?

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoeken hoe effectief de sanctiescreeningsystemen van banken zijn. Daarmee duikt de toezichthouder nog dieper in de manier waarop banken met internationale strafmaatregelen omgaan. Dit thema is dit jaar extra actueel omdat er vanwege de Russische inval in Oekraïne meerdere omvangrijke sanctiepakketten zijn ingesteld tegen Rusland en Belarus.

DNB kondigde in maart al aan te gaan kijken of financiële instellingen genoeg doen om de sancties tegen Rusland en Belarus na te leven. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat tegoeden van partijen op de sanctielijst tijdig bevroren worden. Dit onderzoek loopt momenteel nog. DNB hoopt voor het einde van het jaar zijn bevindingen te kunnen delen met de betrokken instellingen.

Bij het nieuwe onderzoek, dat half september begint, richt de centrale bank zich op de manier waarop banken bijvoorbeeld transacties nalopen en namen en gegevens van relaties screenen. In een verklaring stelt DNB hiervoor, in samenwerking met een externe partij, ook een speciaal data-gedreven analyse-instrument in te zetten dat eerder ook al door buitenlandse toezichthouders is gebruikt.

(ANP)