DNB: Banken kunnen wel een stootje hebben

Banken getest op slechte leningen, inflatie en hypotheken onder water.

De Nederlandse bankensector staat er financieel goed voor en kan de klappen van een snel stijgende rente, aanhoudend hoge inflatie en een dreigende recessie opvangen. Desondanks zijn de risico’s voor de sector flink gestegen. Dit stelt De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van een stresstest van de financiële sector. Zo is de kans dat de inflatie langer hoog blijft volgens de centrale bank toegenomen en daardoor ook de kans dat de economie slechter gaat draaien.

Banken zullen dan ook rekening moeten houden met leningen van huishoudens en bedrijven die niet meer terugbetaald kunnen worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als bedrijven omvallen of als mensen door de gestegen kosten van bijvoorbeeld de energierekening niet meer rond kunnen komen. Ook is door de gestegen rente de kans op een prijscorrectie op de huizenmarkt toegenomen. Dat kan ertoe leiden dat hypotheken ‘onder water’ komen te staan.

Verder zullen banken de buffers op peil moeten houden. Daarom roept DNB hen op terughoudend te zijn met het uitbetalen van dividend en de inkoop van eigen aandelen. Tijdens de coronacrisis gold er een verbod daarop, maar dat is inmiddels niet meer van kracht.

Ook voor verzekeraars en pensioenfondsen zijn de risico’s fors gestegen. Zo moeten verzekeraars door de inflatie mogelijk meer uitkeren. De hoge rente zorgt er bovendien voor dat levensverzekeringen duurder moeten worden en dus minder aantrekkelijk worden. Ook mogelijke schokken op de financiële markten kunnen doorwerken, omdat verzekeraars een deel van hun inkomsten uit beleggingen halen.

Voor pensioenfondsen zorgt de hoge rente ervoor dat de dekkingsgraden stijgen, maar ook hebben zij last van mogelijke plotselinge verstoringen op de financiële markten. Daarnaast vormt de hoge inflatie een risico omdat ze daardoor ook sneller meer pensioen moeten gaan uitkeren. Ook daalt de waarde van het vermogen als de inflatie hoger is dan het behaalde rendement op beleggingen.

Om de woelige economische tijden het hoofd te kunnen bieden is het zaak dat overheden en centrale banken elkaar met hun beleid niet tegenwerken, stelt DNB verder. De centrale bank hekelt bijvoorbeeld compensatie voor hoge energiekosten aan huishoudens die dat niet nodig hebben en pleit voor gerichte en tijdelijke maatregelen. Die kritiek uitte DNB ook al toen de Nederlandse regering onlangs de plannen voor energiecompensatie ontvouwde.

(ANP)

Gerelateerde artikelen