Diversiteit vaardigheden in Nederland ontoereikend voor vierde Industriele revolutie

Door achterblijvende investeringen in opleiding en bijscholing blijft circa 18 procent van het menselijk kapitaal onbenut in Nederland.

Het World Economic Forum (WEF) lanceert de nieuwe editie van het Human Capital Report. In dit rapport worden 130 landen gerankt op basis van de kennis, vaardigheden en capaciteiten van de beroepsbevolking. Deze Human Capital Index geeft aan hoe landen hun menselijk kapitaal weten te benutten en te ontwikkelen. 
Mondiaal gezien blijft op dit moment 35 procent van het menselijk kapitaal onbenut door een gebrek aan leren en werkgelegenheid. Deze lage benuttingsgraad van ons menselijk kapitaal wordt veroorzaakt door de slechte afstemming tussen de huidige onderwijssystemen en de noodzakelijke vaardigheden voor de toekomstige arbeidsmarkt.
Jonge leeftijdsgroepen
Ook is de maatschappij gefocust op ‘front-loading’, wat betekent dat er teveel geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de jongere leeftijdsgroepen en naar verhouding te weinig in de oudere leeftijdsgroepen. Op dit moment is 13 procent van de wereldwijde beroepsbevolking zelfstandige, 4 procent is werkloos, heeft 7 procent een baan onder zijn/haar niveau en neemt 20 procent niet deel aan de arbeidsmarkt.
Implicaties Nederland
Voor Nederland hebben de conclusies van dit onderzoek de volgende onderstaande implicaties:
1. Nederland behoudt achtste plaats in de ranking van het Human Capital Report: 18 procent van menselijk kapitaal blijft onbenut.
2. Met oog op vierde Industriële revolutie zijn investeringen in ‘life-long learning’ noodzakelijk. De focus ligt in Nederland nu teveel op de jongere generatie en formele leertrajecten van kennisinstellingen en universiteiten.
3. Zo’n 60 procent van de kinderen die nu naar de basisschool gaan zullen uiteindelijk banen gaan vervullen die nu nog niet bestaan: investeringen in opleidingen STEM-functies (science, technology, engineering en mathematics) zullen moeten toenemen.
4. De diversiteit aan vaardigheden is in Nederland ontoereikend om in te spelen op de vierde Industriële revolutie.
5. Arbeidsmarkt steeds mobieler door opkomst digital platforms.
6. Gig-economie en on-demand werk sterk in opkomst door digitalisatie van de arbeidsmarkt.
Bron: Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) 

Gerelateerde artikelen