Directies bezorgd over de markt maar blij met de winst

De hoge inflatie en het gebrek aan personeel zijn de grootste zorgen.

Directies van bedrijven zijn bezorgd over de torenhoge inflatie en het gebrek aan personeel, maar die euvels hebben nog geen effect op de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek dat IT-bedrijf Diligent uitvoerde in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Op de vraag aan Nederlandse directieleden wat de grootste uitdagingen voor hun ondernemingen zijn voor het komende jaar, noemt 56 procent de hoge inflatie en 48 procent de moeilijke arbeidsmarktsituatie.

Het gaat hier echter niet om Europese problemen. In Spanje heeft slechts een kwart van de bedrijven problemen met het vinden van mede­werkers. Maar over de hoge inflatie maakt iedereen in Europa zich druk, hoewel de Nederlandse respondenten in dit onderzoek deze zorg minder vaak uitten (56%) dan die in andere landen, waar de bezorgdheid schommelt tussen de zeventig en tachtig procent.

Bijna de helft van de ondervraagde directeuren noemt het tekort aan arbeidskrachten en de stijgende (loon)kosten de grootste ondernemingsuitdagingen voor het komende jaar. Een jaar geleden tobde nog maar een derde van de directies hierover.

Tevredenheid over de markt is er dan ook niet, slechts 13 procent van de ondervraagde directies is erover te spreken. Toch zijn negen van de tien Nederlandse directeuren positief gestemd over de winstgroei. Ook verwacht bijna 90 van de ondernemers dat er de komende maanden meer geïnvesteerd zal worden. Dit vooruitzicht is er ook in onze buurlanden.

De helft van de directies verwacht dat de marktomstandigheden volgend jaar beter zullen worden, maar er is ook een grote groep (een derde) die verwacht dat het nog erger gaat worden in de markt.