Digitalisering voor betere financiële dienstverlening aan handel

Britse financiële innovaties moeten Britse handel verbeteren

Hoewel digitale transformatie in de handel en supply chain finance nog steeds uitdagingen kent, zijn er volgens de website Finextra zijn drie belangrijke drijfveren die helpen om de veranderingen te versnellen.

  • handelsbedrijven beter bedienen door banken en financieel dienstverleners
  • samenwerking ten behoeve van digitalisering heeft vele voordelen …
  • … voor ESG, voor datatoegang en voor Ai-toepassingen

In het artikel benadrukt Finextra dat de financiële sector zich voorbereidt volledige digitalisering in de handel en supply chain finance te omarmen. Dit kan leiden tot snellere toegang tot data, meer efficiency en betere invoering en controle op ESG.

1. Het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI)

AI kan helpen bij het digitaliseren van documenten en het extraheren van benodigde informatie zonder verschillende documentsjablonen te vereisen. Het maakt ook natuurlijke taalinteractie mogelijk tussen bedrijven en banken voor het vinden van relevante informatie en oplossingen [waardoor minder gespecialiseerd personeel nodig is om data te vinden en gebruiken -redactie]. De acceptatie van AI vereist echter wel een verandering in de cultuur van de financiële instellingen zoals bij banken en bedrijven, evenals voorbereiding op toekomstige regulering met betrekking tot het gebruik van AI.

2. De waarde van samenwerking:

In plaats van alles zelf te willen bouwen, kunnen financieel dienstverleners samenwerken met technologie- en fintech-bedrijven om snellere en naadlozere integraties voor export en import mogelijk te maken. Vooraf samengestelde oplossingen bestaan al voor documentdigitalisatie, nalevingcontrole en fraudedetectie, maar verbetering van het proces vereist een echte geïntegreerde en interoperabele oplossing. Het gebruik van oplossingen “as a service” verlaagt ook de toetredingsdrempels voor financiële dienstverleners aan de handelssector en stelt hen in staat om bij te blijven met nieuwe eisen.

3. Toegenomen focus op ESG:

Met een grotere nadruk op milieu-, sociale en governancekwesties moeten banken begrijpen hoe goederen bij hun klanten worden geproduceerd, op welke wijze deze worden vervoerd en hoe groot de impact van emissies op hun eigen supply chain is als ook de zakelijke klanten in de keten.

Het verstrekken van gunstige financieringsaanbiedingen aan zakelijke klanten kan hun ESG-inspanningen versterken. Hoewel er uitdagingen zijn met betrekking tot standaard KPI’s en gefragmenteerde gegevensbronnen voor ESG-rapportage, is ESG zowel een regelgevende vereiste als een noodzakelijke drijvende kracht voor betere financiële resultaten en bedrijfsduurzaamheid.


Overheid, klanten, keten(partners) en rest van maatschappij verwachten dat bedrijven komende jaren duurzamer, sociaal bewuster en integer bestuurd worden. Vanwege een tekort aan kennis & kunde over de toepassing van deze uiteenlopende ESG-normen, staan bedrijven voor uitdagingen die alleen aangepakt kunnen worden door werknemers op te leiden en bedrijfsbestuurders te informeren en te trainen -al dan niet in de vertrouwde beslotenheid van een netwerk. NBA Opleidingen, Sijthoff Educatie en het Amsterdam Institute of Finance bieden hiervoor zowel ééndaagse als méérdaagse (online en locatie) trainingen, opleidingen en cursussen die door gerenommeerde docenten uit binnen en buitenland verzorgd worden. Meld uzelf of uw personeel daarom nu aan voor informatie over de vele mogelijkheden, zodat u de regelgeving en concurrentie voor blijft.