Digitalisering als succesvol groeimodel

Digitalisering als succesvol groeimodel
Bedrijven die kiezen voor digitalisering moeten hun bedrijfsvoering flink aanpassen.

Bedrijven die inzetten op digitalisering hebben hun omzet in de afgelopen jaren vaker zien groeien. Ondanks deze grotere kans op omzetgroei heeft slechts 40 procent van het Nederlandse bedrijfsleven digitalisering van werkprocessen bovenaan de agenda staan.

Dit blijkt uit onderzoek van RaboResearch en Sectormanagement onder meer dan 1500 bedrijven. Volgens Sjoerd Hardeman, senior econoom bij RaboResearch, is er sprake van grote verschillen tussen sectoren. Vooral in de informatie- en communicatiesector en de zakelijke dienstverlening staat digitalisering hoog op de agenda, terwijl het in de bouw en horeca nauwelijks de 25 procent overschrijdt. Daarnaast zijn grote bedrijven over het algemeen meer geneigd om te digitaliseren dan kleinere bedrijven.

Ook zagen de onderzoekers dat bedrijven die digitaliseren meer aandacht besteden aan hun personeel dan bedrijven die het minder hoog op de agenda hebben staan. “Zoals iedere innovatie kan digitalisering van werkprocessen andere kennis en vaardigheden van werknemers vragen dan in het verleden. Denk bijvoorbeeld aan een verschuiving van handmatig lopendebandwerk naar het inzetten en programmeren van robots”, aldus Hardeman.

Digitalisering vraagt niet alleen iets van werknemers, maar ook van de organisatie als geheel. Bedrijven die inzetten op digitalisering beschikken volgens de econoom over significant betere managementpraktijken. “Ondernemers doen er dus goed aan actief te blijven werken aan hun bedrijfsvoering. En daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken. Daarom pleiten we voor een Marshallplan voor management waarin overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen de managementpraktijken van ondernemingen verbeteren”, aldus Hardeman.

In het oorspronkelijke Marshallplan werd eind jaren veertig niet alleen substantieel geïnvesteerd in bijvoorbeeld technologie, maar ook in beter management bij bedrijven. “Het effect van nieuwe technologie was toen het grootst wanneer tegelijkertijd ook moderne managementpraktijken waren aangeleerd. Om digitalisering in het Nederlandse bedrijfsleven aan te jagen is zo’n aanpak ook nu gewenst”, aldus de econoom.