Digitale economie behoeft meer aandacht

Brancheorganisaties digitale economie presenteren vier pijlers om Nederland leidend te laten blijven.

Brancheorganisaties uit de digitale economie vinden dat het kabinet onvoldoende bereid is om de juiste investeringen te doen op het gebied van digitalisering. Negen organisaties stellen dat er in Nederland onder andere meer digitale weerbaarheid en digitale vaardigheden nodig zijn. Zo is er sprake van een groeiend tekort aan vakkrachten in de sector. “Waar de fysieke infrastructuur van ons land een taak voor de overheid is, ligt een verantwoordelijkheid voor het faciliteren van onze digitale ambities en daarmee voor een duurzame, toekomstvaste economie op de schouders van een paar honderd, overwegend Nederlandse MKB’ers,” aldus de branchecoalitie.

“Door het ontbreken van een serieuze digitale industriepolitiek worden we linksom en rechtsom ingehaald door landen waar de overheid een actieve rol speelt en mee-investeert in hun brede digitale infrastructuur en digitale weerbaarheid. Die zaken zijn nog steeds een ondergeschoven kind in deze begroting,” stelt BTG/TGG, de brancheorganisatie voor ICT en telecommunicatie. De andere leden zijn AMS-IX, Cyberveilig Nederland, Stichting Dutch Data Center Association, Stichting DHPA, Stichting DINL, FCA, Vereniging ISPConnect en Stichting NBIP.

Het tekort aan personeel is volgens de organisaties riskant, want het remt de economie en ook de mogelijkheid voor mensen die door de crisis hun baan verliezen om aan een andere baan te komen. Een actievere rol van het kabinet is volgens de organisaties noodzakelijk om digitalisering steviger aan te jagen en de digitale infrastructuur blijvend te versterken. Ook moet er meer aandacht komen voor verduurzaming en cybersecurity.

Vier pijlers voor digitale koploper

De coalitie presenteert vier randvoorwaarden die van belang zijn om de positie van Nederland als koploper in het digitale domein te behouden.

1. Skills en onderwijs

Digitalisering schept (nieuwe) werkgelegenheid, maar vraagt ook om andere vaardigheden. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in elk bedrijf en organisatie. Er is een enorm, groeiend tekort aan goede vakkrachten in de digitale sectoren. Dat is riskant, want het remt onze economie en ook de mogelijkheid voor mensen die door de crisis hun baan verliezen om aan een andere baan te komen.

2. Actieve rol van de overheid

Een actievere rol van het kabinet is noodzakelijk om digitalisering steviger aan te jagen en de digitale infrastructuur blijvend te versterken. Kennis over dit onderwerp moet beter geborgd worden binnen de verschillende ministeries. Waar de markt de infrastructuur en randvoorwaarden voor de nationale digitale ambities niet op eigen kracht kan realiseren, moet de overheid concreet ondersteunen met het aanjagen van innovatie (als launching customer) en door het wegnemen van knelpunten die de markt niet zelf op kan lossen, ook als dat overheidsinvesteringen vereist.

3. Verduurzaming

De energietransitie moet versneld worden, maar dat vraagt een andere manier van onze omgang met energie, regelgeving en ruimtelijke ordening. Digitalisering en duurzaamheid zijn steeds meer verweven. Door het massale thuiswerken is de CO2-uitstoot en het energieverbruik de afgelopen tijd enorm gedaald, dat illustreert dat zo’n aanpak werkt. Maar ook daarvoor zijn juist slimme digitale toepassingen, en digitale infrastructuur in de breedte essentieel.

4. Cybersecurity

Het vergroten van de weerbaarheid en bestrijden van abuse zijn essentieel voor de bescherming van onze economie en samenleving. Discontinuïteit door cybercrime en diefstal van (intellectuele) eigendommen, ook door statelijke actoren, komen steeds vaker voor. Versnelling van de inzet op cybersecurity en weerbaarheid is daarom noodzakelijk. Dat vraagt om een veel actievere rol van de overheid. Publiek-private samenwerkingsverbanden en initiatieven uit de markt moeten met financiële middelen worden gesteund.

Vorige week nog kondigde de Europese Commissie aan dat de digitale economie een speerpunt is voor de komende tien jaar.

(bron: Stichting DINL; foto: Online Samantha Borges, Unsplash)

Gerelateerde artikelen