Digitaal Beslagregister moet mensen met schulden beschermen

Het beslagvrij inkomen van mensen met schulden wordt per 1 januari 2016 beter beschermd dankzij de invoering van het Digitaal Beslagregister (DBR). Dit register is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Het register is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), die medeverantwoordelijk is voor de uitvoering van het register, en subsidies van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met de komst van het register zijn gerechtsdeurwaarders verplicht alle beslagen op inkomsten, zoals loon, uitkering en toeslagen, te registreren in dit register. Gerechtsdeurwaarders hebben daardoor landelijk inzicht in alle gelegde beslagen op inkomsten.

De komst van het Digitaal Beslagregister is zowel gunstig voor mensen met schulden als voor gerechtsdeurwaarders en schuldeisers. Het register draagt eraan bij dat mensen met schulden in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien, doordat het beslagvrij inkomen wordt gewaarborgd. Daarnaast zorgt het ervoor dat onnodige gerechtelijke procedures en beslagen op inkomsten worden voorkomen als betaling daarvan niet mogelijk lijkt.

Jaarlijks wordt er ongeveer 330.000 keer beslag op inkomsten gelegd, zo blijkt uit gegevens van de KBvG. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat mensen bij wie meerdere beslagen op de inkomsten zijn gelegd vaker in de problemen komen. “Door de komst van het Digitaal Beslagregister wordt een deel van dit probleem opgelost,” zegt Michael Brouwer, voorzitter van de commissie DBR en algemeen directeur van deurwaarders- en incasso-organisatie Syncasso. “Aan de hand van de gegevens in het beslagregister kunnen gerechtsdeurwaarders voortaan goed beoordelen of een beslag op het inkomen mogelijk is met behoud van het beslagvrij inkomen.”

Het Digitaal Beslagregister lost volgens Brouwer een groot maatschappelijk probleem op. “Gerechtsdeurwaarders dienen met de komst van het register niet alleen het belang van de burger, maar ook dat van hun opdrachtgevers en de overheid. Dit is de aanleiding geweest voor de KBvG en SNG om dit register op te zetten,” zegt Brouwer. “Vanwege de grote toegevoegde waarde van het beslagregister verwachten we dat de Belastingdienst op termijn ook zal aansluiten bij dit register. Daarmee ontstaat een volledig en actueel overzicht van de beslagen.”

Het Digitaal Beslagregister is na het VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) de tweede grote innovatie op initiatief van de KBvG. Beide overzichten hebben als doel het beschermen van het beslagvrij inkomen van mensen met schulden en het voorkomen van onnodige beslagmaatregelen of gerechtelijke procedures.

• Infographic

Gerelateerde artikelen