Diensten aan buitenlandse vestiging worden btw-belast

Hof van Justitie ziet buitenlandse vestiging als aparte belastingplichtige.

De kans is groot dat EU-lidstaten btw gaan heffen op diensten die hoofdkantoren in Europa uitwisselen met vestigingen in een ander land. Ook in Nederland kan deze btw-heffing op diensten van en naar buitenlandse vestigingen btw-belast worden.

Daarvoor waarschuwt accountants- en advieskantoor Bakertilly. Dat baseert zich op een recente uitspraak van Hof van Justitie EU. Het gaat hier met name om de diensten die een hoofdkantoor verricht voor een vaste inrichting in een andere EU-lidstaat. De btw-plicht wordt van kracht as het hoofdkantoor onderdeel uitmaakt van een vaste fiscale eenheid btw.

Deze visie komt voort uit de zaak van de Danske Bank, met het hoofdkantoor in Denemarken. Deze bank heeft een filiaal (vaste inrichting) van Danske Bank in Zweden. Het Deense hoofdkantoor verricht IT-diensten aan de Zweedse vaste inrichting.

Het Hof van Justitie EU boog zich over de vraag of de vaste inrichting een afzonderlijke belastingplichtige was en of IT-diensten van het hoofdkantoor btw-plichtig zijn. Volgens het Hof van Justitie is een dienst van een hoofdkantoor aan een vaste inrichting in een andere EU-lidstaat slechts belastbaar als er een rechtsverhouding tussen die twee bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. Vormen beide samen één enkele belastingplichtige dan zijn de onderling uitgewisselde diensten niet belastbaar.