DGAs geen BTW-ondernemer meer

Het Hof van Justitie heeft een arrest uitgegeven waarin is beslist dat directeur-grootaandeelhouders (DGA's), geen ondernemers meer zijn voor de BTW. Het betreft hier DGA's die op grond van een arbeidsovereenkomst in naam en voorrekening van zijn BV werkzaamheden verricht.

Het arrest heeft vooral betrekking op BTW die in aftrek is gebracht op de aanschaf van privé vermogensbestanddelen door DGA’s die mede zakelijk worden aangewend. Het ministerie van Financiën heeft in december 2007 aangegeven wat de precieze gevolgen zijn voor de praktijk. Deze omvatten;

– Vanaf 18 oktober 2007 is de DGA geen BTW-ondernemer meer. Dit geld niet als er naast de arbeid andere economische activiteiten worden verricht jegens de eigen BV.

– DGA’s dienen goederen waarvan aftrek is genoten, zoals een auto in privé aan zichzelf te leveren. Deze fictieve levering zorgt voor een verschuldigdheid van de eerder afgetrokken BTW voor zover sprake is van een belaste levering. De BTW is verschuldigd in de laatste aangifte van 2007. Verschuldigdheid van BTW over de fictieve levering kan worden voorkomen door gebruik te maken van een doorleverfaciliteit. Dit houdt in dat de betreffende goederen door de DGA voor 1 april 2008 worden doorgeleverd aan de BV.

– Verhuur van een onzelfstandige werkruimte aan de BV geldt niet als een zodanige economische activiteiten.

– De DGA maakt met terugwerkende kracht tot en met 18 oktober geen deel meer uit van een fiscale eenheid BTW.

– De DGA is alsnog rest-BPM en een verhoging van de motorrijtuigenbelasting verschuldigd voor de bestelauto met grijs kenteken als er gebruik is gemaakt van de ondernemersregeling. De doorleverfaciliteit kan ook hier worden toegepast.

DGA’s zullen in het eerste kwartaal van 2008 een vragenbrief ontvangen van de belastingdienst om de benodigde aanpassingen in de administratie te kunnen doorvoeren. DGA’s die geen brief ontvagen dienen zelf aan te geven dat zij geen BTW-ondernemer meer zijn.

Het is DGA’s aan te raden om contact op te nemen met hun belastingsadviseur over de exacte gevolgen die het arrest voor hen heeft.

Auteur: Horlings Taxnews

Gerelateerde artikelen