Deze 11 HR-interventies geven 12,6 procent extra omzet

PwC vond empirisch bewijs over de waarde die uitgekiend HR toevoegt.

Wat levert HR op aan bedrijfsresultaat? In het beste geval 12,6 procent extra omzet voor een bedrijf. Daar zijn elf zogenaamde drivers voor verantwoordelijk, HR-interventies met impact op het financieel resultaat. Tot deze conclusies komt PwC, dat op zoek ging naar empirisch bewijs voor het financieel voordeel dat HR een werkgever oplevert.

Dat zijn:

 1. Autonomie
 2. Beloning
 3. Ontwikkelmogelijkheden
 4. Leiderschap
 5. Training
 6. MVO-beleid
 7. Werkomgeving
 8. Roostertevredenheid
 9. Stress
 10. Welzijn
 11. Diversiteit

Drie van deze drivers steken met kop en schouders uit boven de rest wat betreft financieel resultaat. Dat zijn welzijn, ontwikkelmogelijkheden en training. Dit trio HR-drivers leidt samen tot een extra omzet van 4,9 procent voor een organisatie.

PwC concludeert dat de zogenaamde werknemerservaring (employee experience) de sleutel is voor financieel voordeel van HR, wat staat voor tevredenheid over werk en de werkomgeving. Hoe beter de werknemerservaring bij een organisatie, hoe groter het financiële profijt dat de werkgever ervan geniet.

Deze claim is allesbehalve nieuw, maar PwC merkte dat investeren in HR lang niet altijd leidt tot financieel gewin. Het accountants- annex adviesbureau haalt wereldwijd onderzoek aan dat stelt dat de gemiddelde werkgever jaarlijks 2.200 investeert in verbetering van werknemerservaringen. Dit in de vorm van bijvoorbeeld opleidingen, herinrichting van de werkplek of verbetering van de work-life balance.

Maar slechts dertien procent van de werknemers is volkomen tevreden met het eigen werk en de werkomgeving, ondanks de investeringen in HR. Tussen de werknemers die het minst en zij die het meest tevreden zijn met hun werk en werkomgeving gaapt een kloof van veertien procent aan tevredenheid.

PwC heeft daarom in kaart gebracht welke HR-investeringen het meest renderen voor de werkgever. Daarbij keken de onderzoekers naar bijvoorbeeld de kosten voor ongewenst verloop. Het onderzoek komt zo tot de elf zogenaamde drivers,

PwC waarschuwt dat het inzetten van deze drivers niet automatisch leidt tot omzetverhoging. “Organisaties moeten altijd eerst analyseren hoe hun medewerkers de verschillende elementen in hun werk ervaren”, aldus PwC. “Investeren in factoren waar een bedrijf achterloopt, levert een hoger rendement op dan investeren in gebieden waar een bedrijf al goed presteert.”

Gerelateerde artikelen