Deurwaarders willen meer salaris

Gerechtsdeurwaarders maken zich zorgen over de dalende omzetten en werkgelegenheid in de sector.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vindt dat gerechtsdeurwaarders beter beloond moeten worden. Ze worden nu betaald per ontruiming of beslaglegging op inkomsten en goederen. Een deurwaarder die een oplossing heeft om een ontruiming te voorkomen, kan deze echter niet in rekening brengen.

Lees ook: Schuldeisers schakelen deurwaarders minder vaak in

“Dat moet anders'', zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. “Door de huidige manier van tarifering zijn gerechtsdeurwaarders er soms niet bij gebaat om ontruimingen te voorkomen. We moeten incasseren waar het kan én schuldhulp inschakelen waar het moet.”

Beslagvrije voet

Ook heeft de KBvG een voorstel om de berekening van de beslagvrije voet, het deel van de inkomsten of uitkering waarop de gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, te vereenvoudigen. Dit voorstel is in 2017 als wet aangenomen, maar is echter nog steeds niet van kracht. “Dat uitstel is onverteerbaar'”, zegt Van de Donk.
Dankzij de aantrekkende economie neemt het aantal ontruimingen de laatste jaren steeds verder af. Vorig jaar waren er 5400 ontruimingen.