‘Deurwaarders incasseren miljoenen euro’s te veel’

Gerechtsdeurwaarders zouden in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's meer in rekening hebben gebracht dan toegestaan, dit schreef Het Financieele Dagblad op basis van vertrouwelijke documenten van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

De deurwaarders zouden winst boeken via een gezamenlijke automatiseringsdochter terwijl dit niet mag. 
Deurwaarders zouden de winst genereren via hun Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders  (SGN) dat officiële informatie over dagvaardingen, exploten en beslagen voor rechtbanken, gemeenten, fiscus en het UWV verzorgt. Een overheidscommissie bepaalde begin deze eeuw dat deurwaarderskosten geen winst bevatten ten behoeve van diegene die de deurwaarderskosten doorberekent. 
SNG is een non profit organisatie. Brancheorganisatie KBvG benoemt het bestuur en keurt de begroting goed. Volgens Het FD zou SNG jaarlijks echter tien miljoen berichten verkopen waarvan de verkoopprijs aan deurwaarders met gemiddeld 34 cent hoger ligt dan de inkoopprijs van 5 cent. Deurwaarders zouden op hun beurt tot aan 163 cent aan externen rekenen voor een bericht. Tot aan 2013 lag dit tarief nog hoger. 
De SNG-kas groeide volgens de zakenkrant uit tot circa 4 miljoen euro ultimo 2013. De opbrengsten van deurwaarderskantoren van de GBA-berichten zouden tot en met 2013 jaarlijks tussen de 20 miljoen en 35 miljoen euro zijn uitgekomen. Na de tariefverlagingen zou het nog om een jaarlijks bedrag tot aan 10 miljoen euro gaan.  
De KBvG verzet zich tegen het door de krant geschetste beeld. Volgens de branche-organisatie investeert SNG veel in de beveiliging van elektronische gegevensuitwisseling. ‘De SNG stelt de berichtprijzen vast op basis van de kostprijzen, maar moet uiteraard wel rekening houden met investeringen om te voldoen aan de hoge beveiligingseisen’, aldus KBvG. Daarnaast bestrijdt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk de lezing dat er miljoenen euro’s winst geboekt zou worden. Door investeringen zou SNG 2014 zelfs afsluiten met een verlies. 

Gerelateerde artikelen