Deurwaarder kan schuld sneller innen

Deurwaarders kunnen door de nieuwe wet elektronisch derdenbeslag makkelijker beslag leggen op lonen. De Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders is nu in staat om elektronisch bij UWV, SVB, IB Groep of het ABP na te vragen of iemand met een schuld een werkgever heeft en waar die is gevestigd.

‘We geven die informatie als het tenminste om een beëdigde deurwaarder gaat. De deurwaarder kan dan via de werkgever beslag leggen op een deel van het loon,’ aldus Suzanne Witteman van uitkeringsinstantie UWV. ‘Sinds eind juli kan een deurwaarder via de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders bij ons informeren of een schuldenaar een baan heeft en wie dan zijn werkgever is.’

Door een aanpassing eind mei van de Gerechtsdeurwaarderswet kunnen deurwaarders veel sneller voor hun klanten schulden innen. Het kon soms wel maanden duren voordat bijvoorbeeld een energiebedrijf of een telecommunicatieonderneming beslag kon gaan leggen, omdat de werkgever onbekend was. Witteman: ‘De Tweede Kamer vond dat onwenselijk, vandaar de nieuwe wet. Mensen met schulden komen zo eerder bovendrijven en er kan sneller worden begonnen aan schuldsanering.’

Gerelateerde artikelen