Deponeren van jaarrekening

Iedere BV en NV is wettelijk verplicht zijn (Vastgestelde) jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor BV´s en NV´s met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, zijn een aantal termijnen vastgesteld. Deze zijn recentelijk door het KvK gepubliceerd.

Het bestuur moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan de aandeelhouders. Op grond van bijzondere omstandigheden, kunnen de aandeelhouders het bestuur hiervoor uitstel verlenen. Het maximale uitstel is zes maanden.

De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Normaal gesproken is dit dus uiterlijk per 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit uiterlijk per 31 januari van het volgende jaar.

De vastgestelde jaarrekening moet binnen acht dagen na de vaststelling worden gedeponeerd bij de KvK.
 
Mocht de jaarrekening nog niet door de aandeelhouders zijn goedgekeurd moet de directie de opgemaakte jaarrekening uiterlijk zeven maanden (en bij maximale verlenging dertien maanden) na balansdatum deponeren bij de KvK. Er is geen wettelijke verplichting om een door de aandeelhouders goedgekeurde verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening te melden aan de KvK.

Als de jaarrekening niet (op tijd) wordt gedeponeerd, kan de FIOD/ECD een boete opleggen. Als er geen jaarrekening is gedeponeerd, kan de bestuurder van de BV bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Gerelateerde artikelen