Delta Lloyd en PinkRoccade samen in Schade Service Centrum

fallback
PinkRoccade en Delta Lloyd groep zijn vergaand in bespreking om te komen tot een joint venture waarin de administratie van de particuliere schadeverzekeringen van Delta Lloyd en OHRA zal worden ondergebracht. Het Schade Service Centrum (SSC), dat gevestigd wordt in Arnhem, zal de administratieve `back office' processen van de Delta Lloyd en OHRA schadeverzekeringen overnemen.

De oprichting van dit gezamenlijk Schade Service Centrum (SSC) met
ruim 160 medewerkers is baanbrekend in de Nederlandse markt. Delta
Lloyd NV brengt hierbij haar portefeuille en verzekeringskennis in.
PinkRoccade concentreert zich op verandermanagement, de ICT
vernieuwing en de bijbehorende infrastructuur. Het is de bedoeling
van beide partijen dat in een later stadium ook andere verzekeraars
kunnen toetreden door hun administratieve proces rondom
schadeverzekeringen in te brengen. De betrokken
medezeggenschapsorganen van beide bedrijven zijn gevraagd hierover te
adviseren.
Met betrekking tot de sociale consequenties – inzake de overgang van
de medewerkers naar het SSC en de concentratie van activiteiten in
Arnhem – heeft Delta Lloyd met de betrokken vakverenigingen een
Sociaal Plan afgesloten.
De oprichting van het SSC past goed binnen de strategie van beide
bedrijven. Delta Lloyd NV streeft naar een zo efficiënt mogelijke
afhandeling van de gestandaardiseerde administratieve processen in
een expertisecentrum met een aantrekkelijke schaal en volume.
PinkRoccade heeft als marktleider op het gebied van outsourcing in
Nederland haar zinnen gezet op het bereiken van een vooraanstaande
positie in de Business Process Outsourcingsmarkt voor verzekeraars in
Nederland.
Definitieve oprichting van het SSC zal plaatsvinden na positief
advies van de betrokken medezeggenschapsorganen. Het voornemen is om
mevrouw mr. J.W. (Hanneke) Jukema (38) en de heer H.J. (Harry) van
Geijn (43) in de directie van het op te richten SSC te benoemen.
Hierbij wordt gestreefd naar een benoemingsdatum per 1 oktober
aanstaande. Hanneke Jukema is thans directeur Schade van OHRA, het
directe verkoopkanaal van Delta Lloyd NV. Harry van Geijn is thans
directeur bij PinkRoccade Finance.

Gerelateerde artikelen