Deloitte: Opvolger familiebedrijf verwacht disruptie

Van de volgende generatie leiders van familiebedrijven verwacht 47% dat de markt waarbinnen zij opereren in de komende 2 à 3 jaar te maken krijgt met disruptie. Verder verwacht 27% marktaandeel te verliezen aan nieuwkomers. Dit blijkt uit Deloitte's NextGen Survey.

Deloitte ging in gesprek met 268 familiebedrijven en sprak over specifieke uitdagingen als opvolging maar ook over groei, strategie en de snelheid waarmee markten tegenwoordig veranderen.

Verandering

“De wereldwijde economie is door onder meer de exponentiële veranderingssnelheid in de digitale infrastructuur razendsnel en fundamenteel aan het veranderen. Er wordt sneller dan ooit gebroken met het verleden, een tendens die in de perceptie van velen lijkt in te druisen tegen de traditie van familiebedrijven. Juist daarom is het belangrijk goed te luisteren naar de leiders van de toekomst”, dat zegt Mennolt Beelen, leider EMEA Family Business bij Deloitte.

De volgende generatie

De volgende generatie leiders van familiebedrijven zegt goed voorbereid te zijn om te kunnen anticiperen op disruptie. Uit de survey en gesprekken blijkt dat ze een duidelijk beeld hebben van de richting waarin hun industrie zich beweegt en dat zij de aard van ontwrichtende veranderingen in de markt en hun bedrijf begrijpen. Wel geven ze aan dat ze te maken hebben met twee grote beperkingen: de structuur van het leiderschap draait te veel om de familie/het bestuur en er is een gebrek aan competenties van personeel om optimaal te presteren in omstandigheden van disruptie (17% heeft niet de competenties, 35% slechts gedeeltelijk).

Snel en wendbaar

De grootste factor van disruptie bij familiebedrijven is volgens de generatie niet disruptie in de markt (20%), maar veranderingen in relaties binnen de familie (24%). Opvolging wordt door 14% van de ondervraagden gezien als de grootste factor van disruptie. Volgens 73% is opvolging een natuurlijk moment van disruptie.

De volgende generatie is zich beter dan de vorige generatie bewust van de betekenis en de effecten van disruptie. Respondenten geven aan dat het grootste voordeel van familiebedrijven in tijden van disruptie is dat deze ‘snel’ en ‘wendbaar’ zijn in vergelijking met andere organisaties.

Gerelateerde artikelen