Deloitte brengt fiscale aspecten van de Brexit in kaart

Zoals bekend heeft het Verenigd Koninkrijk in een referendum besloten de EU te verlaten. Deze beslissing heeft ook gevolgen voor een aantal fiscale aangelegenheden. Deloitte heeft de fiscale aspecten van de Brexit op een rij gezet.

Zolang het VK de EU formeel nog niet heeft verlaten, blijft het EU-recht, en daarmee de fiscale EU-regels, onverkort van toepassing. Het duurt in principe maximaal twee jaren alvorens het VK uittreedt, tenzij de onderhandelingen over de uittreding langer duren. Het is anderszins ook mogelijk dat de onderhandelingen tot een eerdere uittreding leiden.

Ten aanzien van de fiscale regelgeving zijn volgens Deloitte de volgende thema’s relevant:
• omzetbelasting;
• invoerrechten;
• accijnzen;
• kapitaalsbelasting;
• diverse richtlijnen ten aanzien van directe belastingen;
• het arbitrageverdrag;
• staatsteunregels/Code of conduct;
• richtlijnen inzake bijstand bij heffing, resp. invordering van belastingen;
• belastingverdragen.

Gerelateerde artikelen