Deloitte: Afwaarderingen grondposities achter de rug

De afwaarderingen in grondposities van gemeenten lijken, enkele uitzonderingen daargelaten, achter de rug. Zowel het tempo van afzet van bouwrijpe grond als de grondprijzen nemen weer toe.

Dit blijkt uit het rapport ‘Gemeentefinanciën: Grondposities bij gemeenten eind 2015’ dat vandaag door Deloitte is gepubliceerd.
 
Het geïnvesteerd vermogen van gemeenten in grondposities is eind 2015 verder gedaald (met ca. 8%). Ofschoon er grote verschillen zijn in dit opzicht over het land, dalen in veel gemeenten ook de verliesvoorzieningen en nemen de reserves toe (met zo’n 9%). Enkele uitzonderingen daargelaten lijken de afwaarderingen in grondposities achter de rug. Zowel het tempo van afzet van bouwrijpe grond als de grondprijzen nemen weer toe.

Aan de hand van openbare gemeentelijke (concept)jaarrekeningen zijn financiële ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentelijke grondposities geanalyseerd. Deze analyse is op eigen initiatief van Deloitte Real Estate in het kader van het Deloitte programma met betrekking tot data analytics en als input voor maatschappelijke en beleidsmatige discussie.

Voor de analyse zijn de conceptjaarrekeningen beoordeeld van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en de 10 gemeenten met minder dan 50.000 inwoners en de hoogste omvang in euro’s van de post bouwgronden in exploitatie (BIE) . Deze bouwgronden in exploitatie geven het geïnvesteerde vermogen van gemeenten in grondposities weer die in de toekomst nog terugverdiend moeten worden. De verzamelde gegevens van 2015 zijn vergeleken met voorgaande jaren om ontwikkelingen zichtbaar te maken.

Ook is aan de hand van data van het CBS gekeken naar prijsontwikkelingen van koopwoningen en toevoegingen van nieuwbouwwoningen, die in belangrijke mate bepalend zijn voor het verloop van het geïnvesteerde vermogen en de waardeontwikkelingen van door gemeenten uit te geven/uitgegeven bouwkavels.

Gerelateerde artikelen