Dekkingsgraad verder gedaald door angst voor nieuwe recessie

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stond eind oktober 2014 op 107%. Daarmee is de dekkingsgraad in de maand oktober met ongeveer één procentpunt gedaald. Deze daling is het gevolg van de angst voor een nieuwe recessie in Europa, waardoor de rente voor veilige staatsobligaties daalde.

Vorige maand daalde de dekkingsgraad om andere redenen ook al met ongeveer vier procentpunt. De forse daling in september werd grotendeels verklaard door het effect van de driemaands middeling van de te hanteren rente. 
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
De eerste helft van de maand oktober werd gekenmerkt door sterk dalende aandelenkoersen, voornamelijk in Europa. Oorzaak van deze daling zijn tegenvallende berichten over met name de Europese economie. Hoewel de aandelenkoersen in de tweede helft van oktober grotendeels herstelden, daalde de marktrente voor veilige staatsobligaties door de onzekerheid verder. 
“Het is deze daling van de marktrente die voor een verdere daling van de dekkingsgraad zorgt,” stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Door de slechte berichten over de Europese economie zijn rentestijgingen vanuit de ECB ook niet op korte termijn te verwachten, stelt Driessen. Daardoor moet het herstel van de dekkingsgraden voornamelijk uit aandelenrendementen gaan komen. “Momenteel staan aandelen echter hoog genoteerd ten opzichte van de onderliggende bedrijfswinsten, met name in de Verenigde Staten. Het is dus maar de vraag of een stijging van de waarde van aandelen waarschijnlijk is.”
Daling marktrente leidt tot licht positief rendement
Driessen wijst erop dat de waarde van de obligatieportefeuille door de daling van de marktrente is toegenomen. Het rendement op obligaties bedroeg in oktober 1,7%. Ondanks de grote turbulentie op de markten bleef de aandelenportefeuille min of meer gelijk. Ook de overige beleggingscategorieën bleven ongeveer gelijk in waarde. Hierdoor was het rendement op de totale portefeuille positief, namelijk 1,5%.
Waarde verplichtingen gestegen
Samen met de daling van de marktrente daalde ook de rente voor de waardering van de verplichtingen. Door de lagere rente steeg de waarde van de verplichtingen met 2,2%.
Herstel dekkingsgraad niet op korte termijn te verwachten
De huidige stand van de Europese economie wekt niet de verwachting dat de ECB op korte termijn de rente laat stijgen. “Daarnaast zorgt de geopolitieke onrust voor een zogeheten “safe-haven flow”,” stelt Driessen. Dit betekent dat beleggers een voorkeur hebben voor relatief veilige beleggingen, zoals Nederlandse en Duitse staatsobligaties. Dit heeft eveneens een lage rente tot gevolg.
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen