Dekkingsgraad stabiliseert, maar kortingen steeds waarschijnlijker

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand mei gelijk gebleven op 97 procent.

Toch is het steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de uitkeringen. Dat komt doordat de beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, in mei daalde van 102 naar 101 procent.
Door inflatie, het uitblijven van indexatie en het doorvoeren van kortingen op de uitkering zagen gepensioneerden in vergelijking tot 2008, toen de meeste fondsen voor het laatst indexeerden, hun koopkracht met gemiddeld 12 procent dalen. Toekomstige korting komt daar bovenop.
Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
Toekomstige pensioenkortingen steeds waarschijnlijker
De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf voorgaande maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3 procent is er sprake van een dekkingstekort. Door de lage actuele dekkingsgraad zal de beleidsdekkingsgraad op termijn dus verder dalen.
“Nieuwe kortingen in 2017 lijken daarmee onafwendbaar,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Deelnemers van pensioenfondsen worden hoogstwaarschijnlijk opnieuw met koopkrachtachteruitgang geconfronteerd. Op een gemiddelde uitkering van 750 euro per maand, is de impact van kortingen al snel voelbaar.”
Verplichtingen en vermogen gestegen
De rente voor lange looptijden daalde in mei met ongeveer 13 basispunten, waardoor de verplichtingen per saldo met ruim 2 procent stegen. Als gevolg van de gedaalde rente steeg echter de waarde van de (langlopende) vastrentende waarden. De obligatieportefeuille steeg met 2,4 procent en op de wereldwijde aandelenmarkten ontstond in mei een winst van bijna 2,4 procent. Indirect vastgoed deed het eveneens goed en noteerde een winst van eveneens ruim 2 procent. De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg in mei per saldo met 2,2 procent.

Gerelateerde artikelen