Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand november met één procentpunt gestegen van 102 naar 103 procent.

Daarmee zet de stijgende lijn voort die vorige maand is ingezet. Per 1 oktober stond de dekkingsgraad nog op 99 procent. De beleidsdekkingsgraad daalde echter met één procentpunt.
De beperkte stijging van de gemiddelde dekkingsgraad wordt veroorzaakt door een licht positief effect op de obligatieportefeuille terwijl de waardering van de verplichtingen gelijk zijn gebleven.
De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, is in de maand november gedaald van 105 naar 104 procent. Deze daling komt door het wegvallen van een hoge dekkingsgraad uit het gemiddelde. Met een beleidsdekkingsgraad van 104 procent is er sprake van een dekkingstekort en dit kan leiden tot pensioenkortingen in de toekomst.
Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van AonHewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
Verplichtingen gelijk gebleven
De korte rente daalde licht in november. De Ultimate Forward Rate (UFR), die bepalend is voor lange looptijden, bleef 3,2 procent. De rente op de middellange termijn steeg echter licht, waardoor per saldo de verplichtingen ongeveer gelijk bleven.
Vermogen licht toegenomen
De daling van de rente voor de korte looptijden leidde tot een lichte stijging van de vastrentende waarden (0,5%). Op de wereldwijde aandelenmarkten zet het herstel, dat in oktober is ingezet, door. Per saldo nam de aandelenportefeuille met ongeveer 3,5 procent toe. Het vastgoed daarentegen deed het in november niet goed. De vastgoedportefeuille daalde met ruim 3 procent. De waarde van de totale beleggingsportefeuille nam in november met ongeveer 1 procent toe.
Beleidsdekkingsgraad gedaald, mogelijke toekomstige kortingen
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over twaalf maanden. De dekkingsgraden lagen eind 2014 nog rond 107 procent. Deze waardes vallen nu uit het gemiddelde, waardoor de beleidsdekkingsgraad daalt. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3 procent is er sprake van een dekkingstekort, met mogelijke kortingen tot gevolg. Er kan echter nog herstel optreden en kortingen kunnen gespreid worden over een periode van maximaal tien jaar. De impact op de pensioenuitkeringen is op dit moment daarom nog zeer beperkt. Mochten er daadwerkelijk kortingen doorgevoerd moeten worden, dan zal een groot aantal fondsen hiermee te maken hebben.
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen