Dekkingsgraad pensioenen ongekend hoog

Dekkingsgraad pensioenen ongekend hoog
Met 122 procent heeft de maanddekking van de pensioenen in april een nieuwe record bereikt, zegt pensioen- en riskspecialist Aon.

Omdat de beleidsdekking voor de tweede maand op rij stabiel bleef op 112 procent geeft dat volgens Aon zicht op verhoging van de pensioenuitkeringen. Net als de maanddekking laat ook de beleidsdekking over twaalf maanden steeds een opgaande lijn zien. Sinds februari 2022 zit deze indicator op de (nog) huidige ondergrens van 110 procent om de pensioenen te mogen indexeren.

Een sterke stijging van de rente is de belangrijkste oorzaak van de gunstige cijfers. Die compenseerde de daling van de aandelen en vastrentende waarden in de portefeuilles van de meeste pensioenfondsen. De rente steeg zo hard vorige maand omdat de markten acties van centrale banken verwachten als reactie op de hoge inflatie. Vooral in de VS is dat vermoeden sterk aanwezig, menen de analisten van Aon. Door inflatie en geopolitieke spanningen blijven de toekomstverwachtingen van veel bedrijven onzeker, ondanks behoorlijke winstcijfers in het eerste kwartaal van 2022. De rente steeg in april opnieuw fors, met name in de laatste dagen van de maand. Door de hogere rente zijn de verplichtingen gedaald. Per saldo daalden de pensioenverplichtingen van de fondsen met ruim acht procent.

Dat alles gaf de fondsen in april een indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van 122 procent. Die stand is volgens Aon ‘ongekend hoog’. Ook de dekkingsgraden van de vijf grote fondsen zijn flink toegenomen in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit geeft ruimte om de pensioenen nog dit jaar te indexeren. “Wij zien dat dit onderwerp nu op de bestuurstafels ligt”, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth in een persbericht. “Na vele jaren somberheid in pensioenland en de huidige hoge inflatie, is het aanlokkelijk om nu eens een positieve boodschap te kunnen brengen.”

“Toch adviseren wij fondsen om hier zorgvuldig naar te kijken. Deze maand illustreert ook de beweeglijkheid van de dekkingsgraad. Er is sprake van een grote afhankelijkheid van marktontwikkelingen. Eén negatieve maand kan het herstel van de dekkingsgraad al teniet doen en daarmee de indexatiemogelijkheden negatief beïnvloeden.”

De verlaagde ondergrens voor indexeren van 105 procent hoort bij het nieuwe pensioenstelsel. Het wetsvoorstel dat dit regelt, wordt samen met de invoeringswet Toekomst pensioenen behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De verlaagde ondergrens zou terugwerkend vanaf 1 januari 2022 kunnen gelden. Ook de lagere regelgeving is nu in behandeling bij de Staten-Generaal.

Vanaf 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe pensioenwet in werking. Tussen 2023 en uiterlijk 1 januari 2027 moeten de sociale partners (werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden) met de pensioenuitvoerders de overgang naar dat nieuwe stelsel regelen in een transitieplan. Uiterlijk op 1 januari 2025 moet de werkgever de gewijzigde pensioenovereenkomst en het transitieplan doorgeven aan de (beoogde) pensioenuitvoerder. Artikel 27 lid 1 WOR geeft de or instemmingsrecht op elk voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst. Om ondernemingsraden te helpen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hebben werkgevers en vakbonden het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd.

Gerelateerde artikelen