Dekkingsgraad pensioenen gestegen, kans op dekkingstekort neemt toe

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stond eind augustus 2014 op 112%. Daarmee is de dekkingsgraad in de maand augustus met ongeveer een procentpunt gestegen. Onder de nieuwe rekenregels, die vanaf 1 januari 2015 gaan gelden, is de dekkingsgraad echter 107%. Hiermee zitten pensioenfondsen dicht bij een situatie van dekkingstekort.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
In augustus is de marktrente verder gedaald. Voor de gemiddelde dekkingsgraad heeft dit een positief effect gehad. “Onder de nieuwe rekenregels leidt deze rentedaling echter op termijn tot een daling van de dekkingsgraad,” stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. 
Effect rekenregels neemt toe
Driessen wijst erop dat de verschillen tussen de dekkingsgraden onder de diverse rekenregels zijn toegenomen. Onder de huidige rekenregels worden bewegingen in de marktrente vertraagd verwerkt door de driemaands middeling. Hierdoor is de daling van de marktrente in augustus slechts beperkt zichtbaar in de waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen. Daarnaast worden voor langere looptijden de rentes verhoogd onder de huidige systematiek (de zogeheten Ultimate Forward Rate).
Onder de nieuwe rekenregels vindt geen driemaands middeling van de marktrente plaats. Daardoor is de daling in augustus direct zichtbaar in de waarde van de verplichtingen. Tevens wijzigt de methodiek van verhoging van de lange rente, waardoor dit effect minder sterk is. De dekkingsgraad wordt onder de nieuwe rekenregels wel minder beweeglijk doordat een beleidsdekkingsgraad wordt gehanteerd. Deze beleidsdekkingsgraad middelt de dekkingsgraad over de achterliggende twaalf maanden.
Deze effecten gezamenlijk zorgen ervoor dat de gemiddelde dekkingsgraad onder de nieuwe rekenregels per eind augustus zes procent lager ligt dan onder de huidige rekenregels.
Kans op tekort bij invoering nieuwe rekenregels neemt toe
De beleidsdekkingsgraad onder de nieuwe rekenregels van 107% is een twaalfmaands gemiddelde van de actuele dekkingsgraden. In de afgelopen twee maanden was deze actuele dekkingsgraad fors lager dan 107%. Indien geen sterk herstel optreedt, daalt de beleidsdekkingsgraad verder tot 1 januari 2015 en neemt de kans op dekkingstekorten toe.
Indien fondsen per 1 januari 2015 een tekort hebben, dienen zij een nieuw herstelplan op te stellen. “Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit in veel gevallen tot additionele kortingen zal leiden, maar de kans op langdurig uitstel van indexatie neemt toe,” aldus Driessen.
Waarde verplichtingen gestegen
De waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen steeg in augustus met ongeveer 2,8%. Dat komt doordat de rente is gedaald, waardoor ook de driemaands gemiddelde rente is gedaald. De waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen wordt berekend volgens de driemaands gemiddelde marktrente met Ultimate Forward Rate.
Ook vermogen pensioenfondsen stijgt
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus eveneens gestegen. Het totale vermogen steeg per saldo met 4,6%. Deze stijging wordt verklaard doordat de waarde van de obligatieportefeuille met 5,8% toenam. Daarnaast nam de waarde van de aandelenportefeuille met 4,0% toe. Ook vastgoed noteerde positieve rendementen. Grondstoffen daarentegen niet. 
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen