Definitief akkoord EUministerraad over aanpak BTW-fraude

De Europese ministerraad heeft op 16 december 2008 een definitief akkoord bereikt over de aanpak van BTW-fraude (carrouselfraude). Het akkoord houdt in dat ondernemingen die voor meer dan EUR 100.000 aan intracommunautaire leveringen (ICL) verrichten, vanaf 2010 elke maand een opgaaf ICL moeten doen in plaats van eens per kwartaal.

Deze kortere termijn is bedoeld om BTW-carrousels eerder aan het licht te brengen. In 2012 zal dit grensbedrag van EUR 100.000 omlaag gaan naar EUR 50.000. Carrouselfraude is een vorm van fraude waarbij altijd minstens drie partijen betrokken zijn en een grensoverschrijding plaats vindt.

De goederen wisselen in de praktijk (soms meerdere malen) van eigenaar en van land. Ergens in de keten wordt door een bedrijf geen aangifte gedaan en BTW betaald over de ingevoerde goederen, maar het bedrijf aan wie de goederen verkocht zijn, vraagt vervolgens wel bij uitvoer BTW terug.

Bij carrouselfraude worden vaak kleine goederen met een hoge waarde gebruikt die makkelijk te vervoeren zijn, zoals computeronderdelen of mobiele telefoons.” De Europese ministerraad heeft op 16 december jongstleden definitief een akkoord bereikt over de aanpak van BTW-fraude (carrouselfraude).

Op 4 november 2008 was daarover al een principeakkoord bereikt. Het definitieve akkoord houdt het volgende in:

• Ondernemers moeten vanaf 2010 maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) doen in plaats van eens per kwartaal. Deze kortere aangiftetermijn is bedoeld om BTW-carrousels eerder aan het licht te brengen.

• De lidstaten mogen niettemin toestaan dat ondernemers die voor minder dan EUR 50.000 (excl. BTW) aan ICL verrichten eens per kwartaal een opgaaf ICL doen. Tot 31 december 2011 geldt een hoger grensbedrag voor een opgaaf ICL op kwartaalbasis: EUR 100.000.

• De commissie evalueert vóór 30 juni 2011 de impact van de nieuwe bepalingen op het vermogen tot fraudebestrijding van de lidstaten.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen