Deeltijd-WW van kracht

De regeling deeltijd-WW staat in beginsel open voor alle bedrijven, maar is voornamelijk bedoeld voor potentieel gezonde bedrijven – die uitzicht hebben om de crisis te overleven – maar in een tijdelijke dip verkeren door een daling in orders en omzet. Zij moeten een paar maanden kunnen overbruggen.

Ondernemers kunnen eenmalig de arbeidsuren van de werknemers verminderen tot een maximum van 50 procent. De werknemers blijven dan tenminste 50 procent van hun uren werken. Over de uren die de medewerkers niet werken ontvangen zij een WW-uitkering mits die voldoet aan de criteria van de Werkloosheidwet (WW).

De WW-uitkering komt in mindering van de opgebouwde WW-rechten van de werknemers. Deze bouwen ook geen nieuwe WW-rechten op over de niet-gewerkte uren.

Volgens de Werkloosheidswet kunnen bedrijven nu al met hun werknemers afspreken dat zij minder uren gaan werken in plaats van een volledig ontslag. Het voordeel van de regeling is dat de werkgever geen rekening hoeft te houden met de opzegtermijn en dat de reguliere sollicitatie- en reïntegratieverplichtingen uit de WW niet van toepassing zijn.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Bedrijven kunnen 13 weken gebruik maken van de regeling. Deze periode kan aansluitend tweemaal worden verlengd met een periode van ten hoogste 26 kalenderweken, dus maximaal 65 weken.

 

Voorwaarden zijn:
1. Instemming van de werknemersvertegenwoordiging. Als een vermindering van het aantal te werken uren verzocht wordt voor twintig of meer werknemers, dan moeten de aangesloten vakbonden  – of als deze niet beschikbaar is een andere vertegenwoordiging van werknemers – instemmen met de vermindering van het aantal te werken uren. Bij minder dan twintig werknemers moet een vertegenwoordiging van werknemers (zoals een OR of personeelsvertegenwoordiging) met de vermindering van het aantal uren instemmen. Wanneer blijkt dat één of meerdere werknemers geen recht heeft op een WW-uitkering kunnen ondernemers afspraken maken met  werknemersvertegenwoordiging over loondoorbetaling.
2. Bedrijven dienen met de werknemersvertegenwoordiging ook afspraken  maken over scholing en detachering voor de werknemers van wie de werktijd wordt verkort.
3. Deeltijd-WW kan tot 1 januari 2010 worden aangevraagd. De daarvoor bestemde formulieren zullen één dezer dagen voorhanden zijn via het UWV. Minister Donner kan de regeling eerder stoppen als het budget bereikt is (375 miljoen euro) of de regeling na evaluatie niet het gewenste resultaat heeft.

 

Conclusie
Voor bedrijven die denken structureel te maken te hebben met verminderde omzetten en voor de middellange termijn geen positieve verwachtingen heeft op herstel, is de mogelijkheid van  deeltijd-WW wellicht niet de beste optie. Als een bedrijf een medewerker tijdens of direct na de periode van de regeling alsnog ontslaat wordt er een aanzienlijke boete opgelegd.

Gerelateerde artikelen