Deel op, en heers

afsplitsen aandeelhouders
Het is beter zelf je bedrijf op te splitsen dan onder druk van financiers die een ánder (welbegrepen) eigenbelang hebben.

De laatste jaren staat het fenomeen ‘equity carve out’ flink in de belangstelling.

Heel onlangs nog DSM die een fors deel van de divisie verkoopt die industriële materialen maakt. Niet verwonderlijk is dat het frequent activistische aandeelhouders zijn die op dergelijke afsplitsingen aandringen. Zij willen waarde ontsluiten, daar waar bestuurders deze ‘barbaren’ voor hun poorten buiten willen sluiten. Activisme is geen modegrill – het is een wake-up call.

Bedrijven kunnen onderdelen afsplitsen en dan doorverkopen, of ze kunnen onderdelen naar de beurs brengen (bv. Philips die haar lichtdivisie onder de naam Signify een eigen notering gaf). Dit is natuurlijk relevant op het moment dat het geheel minder waard is dan de som der delen (in het groot heet dat de ‘conglomerate discount’).

Voor het afsplitsen van een bedrijfsonderdeel zijn verschillende redenen te bedenken. Een bedrijf kan een hogere waardering beogen, zich meer gaan concentreren op bepaalde activiteiten, kapitaal willen vrijspelen voor groei, of actief de schuldenlast naar beneden brengen.
Daarbij kan de afsplitsende onderneming direct kenbaar maken het belang in de te verzelfstandigen divisie geheel te zullen afbouwen, of aangeven in beginsel een meerderheidsbelang aan te willen houden. Dat laatste kan als de separate activiteiten niet in hun kern zijn verbonden, maar nog voldoende raakvlakken hebben om operationeel van elkaar profijt te kunnen hebben.

Zo kondigde Continental eind ’18 aan de afdeling aandrijftechniek onder de naam Vitesco af te willen splitsen naar de beurs. Met de verkoop van banden genereert Continental cash genoeg om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De voorgenomen beursgang was dan ook een puur waarderingsverhaal – door de diverse waardes zichtbaar te maken wordt onderwaardering ‘weg gesplitst’. Nog steeds wacht dit voornemen op effectuering.

De redenering is helder – betere zichtbaarheid levert een hoger waarderingscijfer, en dat is van waarde in onderhandelingen met financiers en activistische aandeelhouders; hoe overzichtelijker een bedrijf, hoe beter beleggers en analisten de prestaties op waarde kunnen schatten. En daar kun je maar beter zélf actief op inzetten dan dat het onder druk moet van financiers die een ánder (welbegrepen) eigenbelang hebben. Deel zelf op, en heers in je portfolio.

Door Leo van de Voort. Hij is bestuursadviseur bij Fuel for Living Strategies, voormalig directeur corporate finance Kempen & Co en co-auteur van het boek Risicovreugde.

Gerelateerde artikelen