Debt Advisory: grote groei verwacht

Hoge schulden in economisch slechte tijden; het is een scenario dat voor veel bedrijven in Nederland werkelijkheid is. Er wordt veel gerept over de 'Wall of Debt': de situatie over een aantal jaren waarbij veel schulden afgelost of overgesloten moeten worden, terwijl op de geldmarkt moeilijk zaken gedaan kunnen worden. Hoog tijd voor een nieuwe debt advisory praktijk, moeten Bas Stoetzer en Robert Verwoerd gedacht hebben en ook de 'vertrouwde' Robert Schuman ziet een sterk groeiende vraag naar advies op dit gebied.

“De afgelopen jaren met hoge liquiditeit maakte het relatief eenvoudig voor ondernemingen om krediet af te sluiten bij banken”, aldus Verwoerd. Samen met Bas Stoetzer runt hij sinds kort de schuldadviespraktijk bij de M&A boutique Holland Corporate Finance. “Door het verslechterde economisch klimaat vallen bedrijfsresultaten tegen, waardoor rentebetalingen en aflossingsverplichtingen onder druk komen te staan. Ondernemers hebben minder ervaring met de ontstane schuldproblematiek en de bijbehorende onderhandelingen met banken. Hierdoor bestaat er steeds meer behoefte aan debt advisory. Dat er meer onderhandeld moet worden bij banken, is een feit.”

Collega Stoetzer vult aan: “Vóór de crisis waren banken ‘one stop shops’: één loket waar je alle financieringsinstrumenten kon verkrijgen. In deze tijden waarin het aantrekken van financiering moeilijker is, zul je echter bij meer instellingen moeten aankloppen om hetzelfde te bewerkstelligen. Banken zijn kritischer, selectiever, hebben behoefte aan meer en diepgaande informatie en doorlooptijden zijn langer.”

Verwoerd en Stoetzer zijn beiden afkomstig uit de financiële wereld, het laatst actief binnen de Amsterdamse vestiging van Landsbanki. Een bancair verleden is essentieel om goed advies te kunnen geven, aldus Stoetzer: “Je moet brede en diepgaande ervaring hebben, een groot netwerk en de juiste mensen kennen. Er vinden constant verschuivingen plaats; daarom is het zaak om goed bij te houden waar een ieder zit, wat de appetite van de banken is en welke (alternatieve) financieringsbronnen voor handen zijn. Deze kennis van de markt is heel waardevol, waardoor debt advisory haar toegevoegde waarde kan leveren voor enerzijds de onderneming, maar anderzijds ook zeker voor de betrokken financiële instelling. Vandaar dat we deze tak van sport graag verder willen promoten.”

MODEGRILL
Concullega Robert Schuman (Nielen Schuman) startte in 2002 als eerste met een adviespraktijk op het gebied van schulden en is het met Verwoerd en Stoetzer eens: er bestaat een groeiende behoefte aan advies. “Ik verwacht dan ook meer initiatieven op dit gebied en ook wij zijn onze debt advisory praktijk aan het uitbreiden”, aldus Schuman. “In de beginperiode werd ik nog raar aangekeken: waarom gaf ik mijn solide bankcarrière op voor een onzeker bestaan als adviseur? Inmiddels heb ik mijn gelijk wel gekregen. Zowel bij nieuwe deals als bij bestaande financieringen kunnen wij van dienst zijn. Het aantal herstructureringen is de afgelopen jaren echt enorm.”

Van een ‘Wall of debt’ – een problematische situatie rond 2012 waarbij ineens een enorme hausse aan herfinancieringen op gang moet komen – wil Schuman echter niet spreken. “Ik vind het een beetje een modegrill”, stelt Schuman.

“De terminologie is briljant gevonden maar de praktijk zal mijns inziens een stuk minder extreem zijn; in ieder geval geen vloedgolf. Ik denk dat dat verhaal deels wordt aangewakkerd door de adviessector die een zekere ‘scence of urgency’ wil creëren. Dat er steeds meer advies nodig is op het gebied van schulden, onderschrijf ik echter wel. Het aantrekken van nieuwe financiering is inmiddels dusdanig complex geworden dat managers hierbij ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zie je voorbeelden van transacties waarbij Private Equity partijen betrokken zijn, waarbij de looptijden van de financiering korter zijn dan de investeringsperiode van de aandeelhouders. Dat soort transacties behoeven herfinanciering. Bedrijven realiseren zich heel goed dat het aantrekken van financieringen geen vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarom al volop geanticipeerd op een blijvend moeizame kapitaalmarkt.”

Schuman wendt zich daarin niet enkel tot de banken, maar gaat in toenemende mate op zoek naar alternatieve ‘geldbronnen’. “Banken financieren nog wel, maar vaak alleen in groepsverband. Zo had ik onlangs nog een grote transactie waarbij 185 miljoen euro aan leningen werd verstrekt bij drie banken. Dat is per bank toch zo’n 60 miljoen euro, hetgeen door de banken als zeer veel werd ervaren. Bij Private Equity partijen en mezzanine fondsen is echter veel meer geld beschikbaar en ook pensioenfondsen en verzekeraars zijn actief op zoek naar investeringsmogelijkheden. Private placements gaan daarom een steeds belangrijkere rol spelen. Daarnaast zien wij goede mogelijkheden voor het plaatsen van high yield bonds en converteerbare leningen.”

PAPPEN EN NATHOUDEN
Het vertrouwen bij Holland Corporate Finance in de opkomst van debt advisory wordt mede gevoed door de situatie in Angelsaksische landen. “Daar vervult de debt advisor vaak een rol van huisadviseur”, aldus Verwoerd. “De markt is in Nederland ook groot genoeg, wij lopen onze concullega’s niet voor de voeten. Ook na de recessie – in een opgaande markt – is er behoefte aan onze expertise, omdat het dan de uitdaging is om de aantrekkelijkste voorwaarden voor de financieringen te realiseren.”

In de vastgoedsector was bijvoorbeeld een trend waarneembaar met alsmaar oplopende Loan to value’s. Sommige investeringen zijn zelfs voor het volledige aankoopbedrag gefinancierd. Stoetzer: “In dit segment zijn vaak bullet-leningen verstrekt met relatief korte looptijden van drie tot zeven jaar. Dit met de gedachte dat deze financieringen voor de einddatum of doorgerold of geherfinancierd zouden kunnen worden. Banken zijn nu terughoudend met het verstrekken van een dergelijke hoge bevoorschotting en willen die lopende schulden niet herfinancieren. Dit zal resulteren in een toenemend aantal dossiers waar flink onderhandeld zal worden over aanpassing van structuur, additionele equity inbreng en oplopende pricing.

De rente is nog steeds laag; dat is de redding voor veel bedrijven. Daarbij zouden er – gekeken naar de crisissituatie – in feite veel meer faillissementen geweest moeten zijn. Dat die niet kwamen, is deels omdat banken daar niet op zitten te wachten. Men hoopt op betere tijden en in de tussentijd is het devies: pappen en nathouden.”

MAXIMAAL VIJF KEER EBITDA
Dat tekort aan underwriters merkt ook Schuman in zijn dagelijkse praktijk.”Doorlooptijden van M&Atransacties zijn veel langer geworden en in de financieringsfase ketsen veel meer deals alsnog af. Deels komt dat door een verschil in prijs en waardering; de multiples zijn nog steeds vrij laag. Grote deals worden niet makkelijk meer door één bank gedragen en vervolgens gesyndiceerd naar andere banken maar in club deal verband gedaan. Daar ligt ook een rol voor adviseurs: als onafhankelijke club kun je zo’n bankenconsortium goed vormen. Vooraf zetten wij dan een groep banken bij elkaar; je neemt de rol van coördinator over.” Voor goede assets is echter veel interesse, aldus Schuman.

“Die multiples gaan weer rap omhoog, maar lessons learned zijn er wel degelijk. Gemiddeld genomen laten banken zich niet meer verleiden tot extreme financieringsconstructies, het is nu maximaal zo’n vijf keer ebitda.” Verwoerd: “Voorheen had je bij een financiering vaak een gedeelte mezzaninefinanciering en een equity gedeelte. Mezzanineleningen worden echter dusdanig duur, dat het vaak de financiering ook te duur maakt. Zeker met de bemoeienis van Private Equity zullen mezzanineleningen dus uit de markt gedrukt worden. Op het moment dat het dan mis gaat, heeft een bank alleen nog met debt en equity te maken. Ik krijg het idee dat men dat bij de banken wel een prettig idee vindt.”

Gerelateerde artikelen