Deadline keuze Ziektewetpremie op aanvraag uit te stellen

De deadline voor het maken van een keuze voor publiek of privaat verzekeren voor de Ziektewet is opgeschoven naar 1 december 2013, mits werkgevers vóór 2 oktober hun voorlopige keuze bekend maken, uitstel aanvragen en dit uitstel gehonoreerd krijgen door de Belastingdienst.

Dit maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zojuist bekend. Het ministerie reageert hiermee op een brief van verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon (zie deze link). Deze brief en eerdere constateringen van Aon waren aanleiding voor berichtgeving in de media en Kamervragen rondom dit onderwerp.

Door de Modernisering Ziektewet is de keuze tussen publiek (via het UWV) of privaat verzekeren (middels eigenrisicodragerschap) een stuk belangrijker geworden. In extreme gevallen kan het verschil in premie in de tonnen lopen per medewerker.

Aon berichtte vanaf mei dit jaar over vertragingen binnen het UWV die het voor werkgevers onmogelijk maken om voor de deadline van 1 oktober een goede afweging te maken tussen privaat verzekeren (eigenrisicodragerschap) of publiek verzekeren via het UWV. Werkgevers kunnen nu tot 2 oktober uitstel aanvragen voor deze keuze, waardoor ze tot 1 december 2013 de tijd hebben een definitieve keuze te maken. Hiermee wordt ruimte geboden om na ontvangst van de gegevens van het UWV toch een goede afweging te maken. De Belastingdienst biedt tot uiterlijk 1 december de ruimte om, na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV, de aanvraag af te ronden.

Onduidelijkheid
“Deze stap van het ministerie is een stap in de goede richting, maar roept ook vragen op,” stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Corporate Wellness. “Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of een aanvraag tot uitstel ook in alle gevallen wordt gehonoreerd. Ook is niet bekend of er een reden moet worden gegeven waarom een uitstelverzoek wordt ingediend.”

Aon adviseert werkgevers die nog geen informatie van het UWV hebben ontvangen, hoe dan ook uitstel aan te vragen. “Daarmee nemen ze het zekere voor het onzekere. Dit kan echter weer leiden tot extra administratieve lasten bij zowel de Belastingdienst als het UWV, en dat was nu juist de aanleiding tot de vertraging waardoor er nu uitstel kan worden gevraagd,” aldus Rijnbeek.

Werkgevers hebben vanaf juni een lijst van het UWV gekregen met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Het UWV meldde medio augustus (zie deze link) dat het verwerken van de vele aanvragen van werkgevers over Ziektewetuitkeringen langer duurt dan verwacht. Werkgevers kunnen binnen vier weken na ontvangst van deze stukken bij het UWV aangeven dat zij over deze ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. Deze informatie is van belang bij de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of publieke verzekering bij het UWV. Het late aanleveren van de gegevens, was voor Aon reden om het onderwerp aan te snijden bij het ministerie en het UWV en te pleiten voor een verlenging van de aanmeldingstermijn.

Bron: Aon

Gerelateerde artikelen