De Vries Robbé Groep: ‘Beperk je niet tot de weg die je kent’

fallback
Ondernemerszin en durf leidde De Vries Robbé Groep in minder dan drie jaar van surseance naar beursnotering. Mede dankzij de inbreng van George Tóth. Hij stelde zich ten doel om met fatsoenlijk ondernemen weer winst te gaan genereren. En dat is gelukt.

Bezoekers van De Vries Robbé Groep weten meteen dat ze niet bij een ‘normaal’ bedrijf binnenlopen. Geen strakke, steriele omgeving voor deze ondernemer, maar een gezellig ingericht kantoor.

Zo wordt dat van directeur George Tóth opgeluisterd met rekwisieten als een Ming vaas en zelfs een oude Harley Davidson. In december 2001 werd Tóth bestuursvoorzitter van het beursgenoteerde bedrijf. Het zag er op dat moment allesbehalve rooskleurig uit voor de Schiedamse onderneming.

Van mei 2001 tot januari 2002 raakte de vennootschap in surseance. De vrienden van De Vries Robbé Groep besloten het er niet bij te laten zitten. En dankzij trouwe aandeelhouders en medewerkers met ondernemerszin lukte het Tóth de onderneming er bovenop te krijgen. De omzet steeg en begin oktober werd de officiële notering van het aandeel aan de beurs hersteld.

De Vries Robbé Groep slaagde er in relatief korte tijd in aan de eisen van Euronext te voldoen: van de afgelopen vijf jaar waren er drie winstgevend en het bedrijf heeft meer dan vijf miljoen euro eigen vermogen.

‘In 1998 was het aandeel nog rond de vijftig gulden waard. Toen ik aantrad was het slechts 85 eurocent’, vertelt Tóth. ‘Alle aandeelhouders hebben er toen ik aantrad voor gekozen om op de beurs te blijven. We sloten met die beslissing het verleden af en zijn met ondernemen begonnen.’

Zuivere structuur
Klare taal die tekenend is voor de nieuwe weg die De Vries Robbé Groep is ingeslagen. Geen poespas, maar concentreren op dat waar ze goed in zijn: ondernemen.

Tóth: ‘Daar ligt onze prioriteit. De bedrijfsstructuur waarin we ondernemen is zuiver, zodat we ons op onze primaire taken kunnen richten. We hebben de bonusregelingen afgeschaft en alle salarissen tegen het licht gehouden, ook die van mijzelf. Ik verdien nu 100.000 euro. Omslachtige procedures zijn afgekapt en we communiceren duidelijk naar de aandeelhouders. Zo staan we ervoor dat we de cijfers volgend jaar hebben verdubbeld. Al onze activiteiten moeten namelijk winst genereren.’

En dat zijn er nogal wat. Om te voorkomen dat de resultaten van de vennootschap conjunctuurgevoelig zijn, beweegt de onderneming zich op vele vlakken: elektronica en telecom, software, vastgoed, metaalproductie en bouw.

Dat was ten tijde van ontstaan van De Vries Robbé Groep wel anders. In 1881 startte het familiebedrijf met de productie van staalconstructies in Gorinchem. In 1998 werd dit bedrijf verworven door Mulder Boskoop; een houdstermaatschappij
van een aantal ondernemingen. In 1998 werd het bedrijf op de beurs genoteerd.

Tóth: ‘We hebben het bedrijfsprofiel van voor 2001 in stand gehouden. We zijn bekend met alle branches waarin we werkzaam zijn. Het voordeel van diversificatie is dat als een van de takken slecht presteert, we altijd op de anderen kunnen terugvallen. Bovendien kent De Vries Robbé Groep een zekere
basis waar we sowieso op kunnen terugvallen, zoals vastgoed.’

De Vries Robbé Groep biedt zijn aandeelhouders mogelijkheden om zijn beleid te controleren. Tevens is de aandeelhouders een way-out geboden door de verkoop van hun aandelen via de beurs. Transparantie en openheid zijn twee kernwaarden die het ondernemen van de vennootschap de afgelopen jaren kenmerken.

Het bedrijf biedt zijn aandeelhouders daarom volop mogelijkheden hun mening te ventileren. ‘We hebben zeer betrokken aandeelhouders’, vertelt Tóth. ‘Hun mening is belangrijk voor ons en daarom kunnen zij die op een gastenboek kwijt. Openheid draagt bij aan de winst. Goed beleid hoef je immers niet te verbergen. Je moet de beloftes die je doet natuurlijk wel kunnen waarmaken. In ons geval is dat niet zo moeilijk. We werken namelijk of met top medewerkers, of niet.’

Betrokkenheid
De fase van herstructurering is achter de rug, De Vries Robbé Groep is begonnen met uitbouwen. Niet alleen wat betreft winstgenererende zaken, maar ook op maatschappelijk gebied. Tóth stelde zich bij zijn aantreden drie doelen. Terugkeer naar de beurs en meer winst genereren zo luiden de eerste twee. Die winst wordt autonoom behaald en door participatie in andere ondernemingen.

Tóth: ‘We proberen daarbij elk risico uit te sluiten. Zo eisen we dat het rendement op eigen gelden minimaal tien procent is. Als de resultaten onvoldoende zijn, moet de verkoper ons aandeel in het verkochte terugkopen.’ Dankzij de genomen maatregelen heeft De Vries Robbé Groep de gestelde doelen bereikt. Winstgeneratie blijft het belangrijkste doel van de onderneming.

Nu de twee primaire doelen zijn behaald, gaat het Schiedamse bedrijf zich op de lange termijn visie richten; maatschappelijk ondernemen. Maatschappelijke betrokkenheid ligt in de lijn van De Vries Robbé’s traditie. ‘De onderneming was in de negentiende eeuw al betrokken bij de sociale omstandigheden van haar medewerkers.

Zo had het bedrijf in Gorinchem al een pensioenplan voor zijn medewerkers en was het bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van het kinderwetje van Van Houten door de oprichter W. de Vries Robbé’, vertelt Tóth.

‘Ook nu nog houden we ons bezig met de verbetering van de positie van kinderen in het algemeen en in het bijzonder in landen waar kinderarbeid voorkomt. Een ander deel van het inkomen gaat naar wezen in Oost-Europa. We hebben onder de naam Stichting Maris voor hen een vakantiepark opgericht.’

Papierwerk uitsluiten
Het sterke punt van De Vries Robbé Groep vormt tegelijkertijd een risico. De diversificatie van het aantal branches waarin de onderneming actief is, zorgt immers voor evenveel risico’s. Elke branche en elk land kent zijn eigen specifieke omstandigheden. Een ander bedrijfsrisico is het eenhoofdige bestuur. De Vries Robbé Groep zorgt als enige beursgenoteerde onderneming in Nederland voor beheersing van deze risico’s door een iso-kwaliteitssysteem.

Daarnaast perkt een sterk toezicht Tóth’s macht in. ‘In de raad van commissarissen zitten een ondernemer, fiscalist en jurist. Zij vormen een sterk toezicht’, meent Tóth. ‘Mijn belang in het bedrijf zal in drie jaar worden gereduceerd van ongeveer 75 naar 49 procent. Ik vind dat het mogelijk
moet zijn om weggestemd te worden.

Daarnaast zorgt de heldere structuur van de onderneming ervoor dat als ik wegval zelfs een gekwalificeerde buitenstaander het bedrijf kan leiden.

Tóth: ‘Flexibiliteit is voor alle onderdelen een voorwaarde. Het moet mogelijk zijn snel te kunnen switchen naar een andere winstgevende activiteit binnen de branche. We richten ons vanzelfsprekend ook op de risico’s van de afzonderlijke onderdelen. Zo verwachten we dat vastgoed in Nederland gaat stagneren. Daarom verdelen we onze grote bedrijfsruimtes in kleine secties, zodat het risico is gespreid. In de elektronica zoeken we flexibele medewerkers. Zij moeten alles kunnen maken en doen. Zo hebben we voor elk onderdeel een duidelijke visie.’

Daarnaast kent De Vries Robbé Groep oplossingen die het risico in alle takken
kunnen beheersen. Tóth: ‘We waken ervoor bureaucratisch te worden. Ons iso-systeem helpt ons daarbij. Dat sluit onder andere teveel papierwerk uit. Het kwaliteitssysteem controleert continu op de lompheid van het systeem.’

Succes
Het is Tóth gelukt met durf en passie voor het ondernemen De Vries Robbé Groep op sleeptouw te nemen. ‘Het is leuk om te ondernemen. Ik zou het ook gratis doen’, lacht hij.

‘Voor de toekomst hebben we de hoofdlijnen van ons beleid wel uitgezet. Maar we stellen onze focus continu bij. Je moet je nooit beperken tot de weg die je al kent. Actuele ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden beïnvloeden immers ook de winstgeneratie. Daar moet je dus op inspelen.’

Het plezier waarmee Tóth en zijn naaste medewerkers ondernemen, vormt de basis voor participatie in andere bedrijven. ‘We hebben nu de tijd en financiën om ons te oriënteren op andere beursgenoteerde bedrijven. Onze kennis kan bedrijven waarmee het minder gaat, helpen. Natuurlijk participeren we ook in ondernemingen waar het wel goed gaat. Met deze bedrijven zoeken we ook allianties in Oost Europa.’

In minder dan drie jaar is de vennootschap weer terug op de beurs en in beeld bij beleggers. De rol van Tóth is in die ontwikkeling niet te onderschatten. Niet alleen financieel, maar ook visionair is hij sterk betrokken bij het bedrijf. Hij schroomde niet een aantal ingrijpende maatregelen in de bedrijfsstructuur te nemen. Het nieuwe De Vries Robbé Groep staat stevig in zijn schoenen en is transparant.

De waarde van het aandeel zal daarop reageren. Op het moment van schrijven schommelt de waarde rond één euro. Een stijging is niet uitgesloten. De vraag van beleggers naar het aandeel kan toenemen nu de noteringmaatregel is opgeheven.

Daarnaast vergaderen de aandeelhouders over een mogelijkheid tot ‘reverse stock split’ als dat nodig is voor een ordentelijk verloop van de beurshandel. De weg naar succes voor De Vries Robbé Groep is vrij.