De voorgestelde faciliteiten voor de tbs-regeling

Bij de belastingherziening van 2001 is het boxenstelsel ingevoerd, ter voorkoming van belastingarbitrage is destijds de terbeschikkingstellingregeling (tbs-regeling) in het leven geroepen. Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat er een aantal faciliteiten voor de tbs-regeling gaan gelden. Grant Thornton zet deze op een rij.

Op basis van de tbs-regeling worden resultaten die u behaalt met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming van een met u verbonden persoon belast in box 1 tegen maximaal 52 procent, in plaats van box 3 waar een forfaitair rendement van vier procent aangenomen en belast wordt tegen 30 procent. De tbs-regeling geldt ook wanneer u een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een vennootschap waar u of een met u verbonden persoon een aanmerkelijk belang in heeft.

Eenmalige geruisloze inbreng tbs-pand in de BV
Een pand dat u voor 2001 aan uw eigen BV verhuurde viel na de belastingherziening van 2001 automatisch onder de tbs-regeling. Als u het pand overdraagt aan uw BV, bent u over de boekwinst inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. Het Kabinet komt nu met een tegemoetkoming waarbij een pand vanuit privé in de BV ingebracht kan worden zonder heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting. Deze faciliteit geldt alleen als u een pand in het jaar 2010 inbrengt in uw BV.

Herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve
Tevens wordt het voor u mogelijk om een boekwinst die onder de tbs-regeling valt te reserveren, indien u het voornemen heeft om deze boekwinst te herinvesteren. Daarnaast wordt het mogelijk om een kostenegalisatiereserve te vormen.

Betalingsfaciliteit
Wanneer een tbs-regeling eindigt (bijvoorbeeld door beëindiging van uw aanmerkelijk belang) zonder dat de ter beschikking gestelde zaak vervreemd is, dan kunt u geconfronteerd worden met heffing van inkomstenbelasting terwijl u niet over de nodige liquide middelen beschikt. In dit soort situaties kunt u gebruik maken van een betalingsfaciliteit. Op grond van deze betalingsfaciliteit krijgt u maximaal tien jaar uitstel van betaling. Deze betalingsfaciliteit wordt versoepeld en uitgebreid. De vermogenstoets die deel uitmaakte van de voorwaarden komt te vervallen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de betalingsfaciliteit indien u de ter beschikking gestelde zaak schenkt of overdraagt waarbij de overdrachtsprijs schuldig wordt gebleven.

Terbeschikkingstellingsvrijstelling
En tot slot: er wordt een terbeschikkingstellingsvrijstelling ingevoerd. Een ondernemer heeft sinds 2007 recht op de mkb-winstvrijstelling. Dit is een vrijstelling op het resultaat dat behaald wordt uit een onderneming. Er komt nu een soortgelijke vrijstelling voor de tbs-regeling. De terbeschikkingstellingsvrijstelling bedraagt in 2010 twaalf procent. Derhalve wordt twaalf procent van het resultaat vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting.

Gerelateerde artikelen