De voordelen en misvattingen van equity crowdfunding

Crowdfunding is geen nieuwe term binnen de alternatieve financieringsvormen. In 2017 is er in Nederland door middel van verschillende vormen van crowdfundi

Chris Thomas, co-founder van internationaal equity crowdfunding platform Eureeca, vertelt waarom meer ondernemers deze vorm van crowdfunding zouden moeten overwegen en haalt de twee grootste misvattingen onderuit.

Crowdfunding is een vorm van publieksfinanciering waarbij geld voor een project of onderneming wordt opgehaald bij het grote publiek, oftewel de crowd. Het is een alternatieve financieringsvorm waarvan er in Nederland vier varianten bestaan. Naast de populairste vorm van crowdfunding op basis van donaties, doen ook de varianten op basis van beloningen en leningen het goed dit jaar. Een nog wat vreemde eend in de bijt is crowdfunding op basis van aandelen, equity crowdfunding. Hieronder wordt ingegaan op de verschillen.

1. Crowdfunding op basis van donaties
Bij deze vorm van crowdfunding vragen ondernemers aan financiers om vrijblijvend een bepaald bedrag te doneren om van het desbetreffende project een succes te maken. Er staat geen tegenprestatie tegenover. Deze variant wordt met name veel gebruikt door personen die een creatief idee tot leven willen brengen. De ondernemers toetsen tegelijkertijd het idee, wanneer ze financiering trachten op te halen. Aan deze vorm van crowdfunding zitten voor zowel ondernemer als financier geen risico’s verbonden.

2. Crowdfunding op basis van een beloning
De naam verklapt het al. Bij deze vorm van crowdfunding wordt een beloning geruild tegen de binnengehaalde financiering. Om een voorbeeld te geven: een nog onbekende schrijver die graag zijn debuutroman op de markt wilt brengen, kan elke financier met een boek belonen. Nadat de beloning is ontvangen is de samenwerking tussen financier en ondernemen afgerond. Bij veel crowdfunding platformen geldt de afspraak; indien het beoogde bedrag niet tijdig wordt opgehaald, ontvangt iedere financier het geld terug.

3. Crowdfunding op basis van een lening
Bij crowdfunding op basis van een lening verstrekken geldschieters een lening aan de ondernemer die zij na een bepaalde periode retour willen, aangevuld met rente. Bij succes geeft dit investeerders een kans op snel rendement. Echter gaat deze crowdfunding variant gepaard met het risico dat de ondernemer niet in staat is het geleende bedrag (volledig) terug te betalen.

4. Crowdfunding op basis van aandelen
Crowdfunding op basis van aandelen, ofwel equity crowdfunding, hanteert het principe van crowdinvesting. Via een online platform worden investeerders en ondernemers aan elkaar gekoppeld en wordt financiering geruild tegen aandelen, afhankelijk van het bedrag. Deze laatste vorm van crowdfunding wordt veel gebruikt in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn de partijen die deze vorm aanbieden op één hand te tellen.

Welke variant geschikt is voor een ondernemer, is vaak afhankelijk van de fase waarin de onderneming zich bevindt. Waar voor een beginnend ondernemer financiering via donaties goed werkt, kan financiering op basis van een lening of aandelen weer een slimme keuze zijn voor ondernemers die al enige omzet of winst hebben gemaakt. “Equity crowdfunding is een financieringsvorm die niet geschikt is voor elke partij, maar voor MKB-bedrijven die willen groeien kan het veel voordelen opleveren,” aldus Thomas. In een wereld waar het aantal MKB-bedrijven en startups sterk groeit, verwacht Thomas dat het percentage equity crowdfunding campagnes de komende jaren zal toenemen.

De voordelen van equity crowdfunding
Crowdfunding brengt voor ondernemers, afgezet tegen meer traditionele vormen van financiering, veel voordelen met zich mee. Voordelen die voornamelijk te maken hebben met de hoge toegankelijkheid en het gebruik van online platformen. Deze alternatieve financieringsvorm zorgt ervoor dat veel ondernemingen die niet gesteund worden door traditionele financiering, een kans krijgen om op te schalen. Omdat crowdfunding online gebeurt krijgen ondernemers toegang tot grote aantallen potentiële financiers. “Waar de één geen kans ziet in het project, kan dit voor een andere heel anders liggen,” aldus Thomas. Zeker internationale crowdfunding platformen verhogen de kans van slagen door de wereldwijde dekking. Hiernaast is de minimale inzet vaak laag, waardoor veel financiers een gok durven wagen. En zoals het gezegde luidt ‘vele kleintjes maken een grote’. Ten slotte is crowdfunding niet alleen een manier op geld op te halen, maar zorgt het vaak ook voor een verhoogde bekendheid van het project of product. Ondernemers pakken hierdoor meteen een stukje marketing mee.

Naast dat de bovengenoemde voordelen ook van toepassing zijn op equity crowdfunding, brengt het ruilen van financiering tegen aandelen twee grote voordelen met zich mee waarin zij zich onderscheidt van de andere drie vormen van crowdfunding.

Voordeel 1: Investeren in eigen bedrijf
Eén van de grootste voordelen van equity crowdfunding is dat het ervoor zorgt dat de opgehaalde financiering binnen de onderneming blijft. Hetgeen wat bij andere vormen van crowdfunding, waarbij het draait op het uitgeven van een lening of gift, niet het geval is. Het resultaat hiervan is een verhoogde cashflow en werkkapitaal op de balans. Mede om die reden is equity crowdfunding bij uitstek geschikt voor ondernemingen die zich in de groeifase bevinden. De gegenereerde inkomsten, kunnen direct weer in het bedrijf worden geïnvesteerd.

Voordeel 2: Een kans om samen te groeien
Bij crowdfunding wordt vaak het ‘what’s in it for me’ principe gehanteerd. Investeerders zijn bereid te financieren, maar de kans is groot dat zij hier iets voor terug willen. Aandelen geven investeerders de kans om mee te groeien met hun investering en bij succes een hogere Return On Investment (ROI) binnen te halen, een groot voordeel voor zowel ondernemer als investeerder. Hiernaast zorgt equity crowdfunding vaak voor een hechte samenwerking tussen beide partijen. Investeerders worden onderdeel van de onderneming en zijn hierdoor afhankelijk van de prestaties en succes. In veel gevallen zullen zij dan ook hun steentje bijdragen om de kans op succes te vergroten. Zo kunnen zij vaak deuren openen voor de ondernemers die normaal gesproken gesloten zouden blijven.

De misvattingen van equity crowdfunding
Ook zijn er aspecten van equity crowdfunding te noemen die ondernemers afschrikken om hiervan gebruik te maken. In veel gevallen is hierbij echter sprake van een misvatting volgens Thomas. Hieronder haalt hij de twee meest genoemde misvattingen onderuit.

Misvatting 1: Administratieve rompslomp
De keuzes voor bedrijfsfinanciering lijken voor veel ondernemers beperkt: één investeerder of veel crowdfunders. Verwacht wordt dat bij equity crowdfunding het managen van een investeerdersportfolio veel tijd en moeite in beslag zal nemen. Dit is de eerste en tevens grootste misvatting rondom equity crowdfunding. Bij keuze voor de juiste crowdfundingpartner is het tegengestelde waar. Platformen zoals Eureeca beheren de administratie van de aandelen voor de ondernemers. Op deze manier hebben de ondernemers te maken met één groep investeerders functionerend als één aandeelhouder. “Eureeca bekijkt de diensten vanuit het perspectief van een ondernemer en biedt wat zij nodig hebben,” aldus Thomas.

Misvatting 2: Safety first
De tweede misvatting over equity crowdfunding heeft te maken met veiligheid. Doordat equity crowdfunding handelt in aandelen, wordt dit als riskanter beoordeeld dan de overige vormen en kiezen veel ondernemers voor een variant waarin dit geen rol speelt. Wederom maakt de keuze in crowdfunding platform het verschil. Zo zijn er grote verschillen in de mate waarin crowdfunding platformen gereguleerd worden en de manier waarop zij omgaan met de gegevens van de ondernemers. Ondernemers zouden potentiële partners volgens Thomas moeten beoordelen op het beleid rondom vertrouwelijke gegevens, de inzichtelijkheid van de bedrijfsprofielen en certificeringen zoals de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. “Kies voor een crowdfunding website die je ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes,” raadt Thomas aan.

Voordat een ondernemer begint met het ophalen van geld, is het belangrijk om na te gaan wat voor financiering het desbetreffende bedrijf nodig heeft en op basis hiervan een keuze te maken. Equity crowdfunding is naast de andere vormen van crowdfunding onderbelicht. Onterecht volgens Thomas: “Deze variant kan ondernemers en investeerders unieke kansen bieden en resulteren in een verhoogde kans op groei.” 

Gerelateerde artikelen