De VEB wil schadevergoeding voor beleggers SNS Reaal

Beleggers willen schadevergoeding van de Volksbank, accountant KPMG en voormalige top SNS Reaal.

De VEB gaat de schade van beleggers verhalen voor de ondergang van SNS Reaal. De VEB heeft een formele aansprakelijkstelling verstuurd aan SRH, de Volksbank (opvolgers van SNS Reaal) en de voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal. Ook accountant KPMG, die de boeken van SNS Reaal jarenlang controleerde, wordt aangesproken.

De procedure is een volgende stap in het traject van compensatie voor gedupeerde aandeelhouders in SNS Reaal die met de nationalisatie in 2013 hun gehele inleg zagen verdampen. SNS Reaal was in zware problemen gekomen door – onder meer – rampzalige financiering van vastgoedprojecten in binnen- en buitenland. Herhaaldelijk heeft SNS Reaal vitale informatie onthouden aan beleggers over de werkelijke omvang van problemen.

De VEB verzocht eerder de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam om onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken bij SNS Reaal die tot de ondergang hebben geleid. Uit dat onderzoek bleek dat bestuurders en commissarissen het nodige te verwijten viel. Toch achtte de Ondernemingskamer deze onregelmatigheden niet voldoende om het handelen van bestuur en commissarissen te voorzien van het predicaat ‘wanbeleid’.

De VEB gaat niet in cassatie tegen het oordeel van de Ondernemingskamer, maar kiest nu een andere juridische route om recht te halen voor beleggers. Ook zonder de vaststelling van wanbeleid acht de VEB het kansrijk om schade te verhalen voor onjuiste en misleidende voorspiegeling van zaken door de SNS-top. In de nu aangekondigde civiele procedures krijgt de VEB de mogelijkheid om ook feiten en omstandigheden te betrekken die niet door de Ondernemingskamer zijn meegewogen.

Ook accountant
De VEB spreekt ook accountant KPMG aan aangezien zij steeds opnieuw een goedkeurende verklaring afgaf bij de jaarrekening van SNS Reaal en de levensvatbaarheid van de onderneming telkenmale bekrachtigde. Naar de stellige overtuiging van de VEB heeft KPMG haar werk niet gedaan op een manier zoals van een professioneel-kritische accountant verwacht mag worden. Kort gezegd heeft KPMG onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke staat van SNS Reaal en daardoor heeft zij meegewerkt aan een misleidend beeld van de onderneming.

De VEB heeft SRH, de Volksbank, de betreffende bestuurders, commissarissen en KPMG uitgenodigd om in gesprek te gaan over een oplossing voor de gedupeerde aandeelhouders. Dat is een formeel te nemen stap alvorens tot dagvaarding over te gaan. De VEB hoopt van harte dat aangesproken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en de benadeelde aandeelhouders compensatie biedt in de vorm van een schadevergoeding.

Komt er geen regeling dan zal de VEB een aansprakelijkheidsprocedure starten tegen de betrokken partijen.

Gerelateerde artikelen